روزنامه جهان صنعت
1396/06/22

فیفتی‌سنت!

هومن جعفری- مثل اینکه این خوانندگان رپ جدی جدی دارند خیلی خودشان را جدی می‌گیرند! در ضمن انگار واقعا فکر کرده‌اند باید عین خوانندگان رپ آمریکا همیشه یک هفت‌تیری چیزی دم‌دست‌شان باشد! اخیرا یکی از رپرهای گمنام با شلیک شش گلوله یک صاحب استودیو را به قتل رسانده که تجهیزاتش را سرقت کند! سوال این است که چرا شش گلوله؟ یکی دو تا هم کفایت می‌کرد، می‌خواستی ادای که را در بیاوری برادر؟ می‌خواستی ادای توپک را در بیاوری یا فیفتی‌سنت شده‌ای؟ جدا این رپرها چه‌شان شده؟ دستگیری دو رپر در یک ماه به جرم قتل؟ نفر بعدی می‌خواهد چه کند؟