روزنامه جهان صنعت
1396/05/21

به بحران گوجه‌فرنگی نزدیک می‌شویم!

هومن جعفری- قرار شده 700 هزار دستگاه خودروی فرسوده از دور خارج شوند و جایشان را به ماشین‌های تازه ساخت بدهند. امیدواریم این اتفاق برای مینی‌بوس‌های فیات چهل سال قبل هم بیفتد که هنوز در برخی قسمت‌های شهر تردد دارند و یک جوری دود بیرون می‌دهند که روح آدم به ایتالیای زمان موسیلینی می‌پیوندد! یک فکری هم اگر برای موتورسیکلت‌های عهد رایش سوم داشته باشیم بد نیست. ما که این همه شرکت موتورسازی داخلی داریم. یک فرصتی ایجاد کنیم که با اقساط طولانی، مردم بتوانند موتورهای قدیمی را به‌روز کنند.
حالا بر فرض همه اینها را درست کردیم. با کارخانجات دودزا می‌خواهیم چه کنیم؟ آن را هم اگر درست کردیم بگویید با این اخبار سیاسی چه کنیم که باعث می‌شود دود از کله مردم برود بالا؟ با قیمت پیاز چه کنیم که امروز خریدیم کیلویی سه هزار تومان؟ حالا ببینید کی گفتم. بخور بخور روی پیاز که تمام شد نوبت گوجه‌فرنگی می‌رسد. یکی، دو ماه دیگر به سبک و سیاق همیشگی، گوجه‌فرنگی هم تا کیلویی چند هزار تومان می‌رود بالا تا داد مردم در‌بیاید! اینها را هم مدیریت کند که دود از کله آدم بلند نشود، آلودگی هوای تهران کاهش می‌یابد!