سقوط شاخص تالار شیشه‌ای

گروه بورس- شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته با بیش از ۱۳۰۰ واحد ریزش به ۱۰۹ هزار و ۵۰۵ واحد رسید. ثبت یک هفته معاملاتی منفی در بورس به همان میزان برای سهامداران غافلگیر‌کننده بود که رشدهای بیش از ۱۰۰۰ واحدی شاخص در چند هفته اخیر شکل گرفته بود. بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته شاخص‌های بورس به طور میانگین بیش از یک درصد را به ثبت رساندند به طوری که شاخص کل با (۱۳۴۳) واحد ریزش شدید معادل (21/1) درصد به ۱۰۹ هزار ۵۰۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۴۰۶) واحد افت معادل (21/1) درصد به ۳۳ هزار ۹۷ واحد، شاخص کل «هم‌وزن» با (۱۹۵) واحد کاهش معادل (06/1) درصد به ۱۸ هزار و ۳۳۲ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۱۴۰) واحد افت‌ معادل (06/1) درصد به ۱۳ هزار و ۱۷۵ واحد، شاخص آزاد شناور با (۲۰۰۱) واحد ریزش‌ معادل (65/1) درصد به ۱۱۹ هزار و ۲۰۲ واحد، شاخص بازار اول با (۱۲۹۷) واحد ریزش معادل (59/1) درصد به ۸۰ هزار و ۳۲ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۰۹۲) واحد رشد معادل (49/0) درصد، به ۲۲۱ هزار و ۱۹۶ واحد رسید. از سوی دیگر روز گذشته هفت نماد «فملی با (۵۷۸) واحد، فولاد با (۱۶۱) واحد، فارس با (۸۱) واحد، فخوز با (۶۶) واحد، کچاد با (۶۰) واحد و کگل با (۴۹) واحد و وامید با (۴۲) واحد» کاهش بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس بر جا‌ گذاشتند. این گزارش می‌افزاید روز گذشته همه شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای با کاهش شدید مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «اداره بازارهای مالی با (۲) واحد کاهش معادل (36/2) درصد به ۸۹ واحد، زغال‌سنگ با (۴۳) واحد ریزش معادل (64/2) درصد به هزار و ۶۱۳ واحد، زراعت با (۱۵۹) واحد افت معادل (78/2) درصد به ۵ هزار و ۵۵۸ واحد، انتشار و چاپ با (۸۷۶۵) واحد سقوط معادل (71/3) درصد به ۲۲۷ هزار و ۸۰۳ واحد، محصولات چوبی با (۳۶۱۳) واحد افت، معادل (15/4) درصد به ۸۳ هزار و ۴۰۹ واحد، سایر معادن با (۴۶۰) واحد کاهش معادل (25/4) درصد به ۱۰ هزار و ۳۵۸ واحد، فلزات اساسی با (۳۶۴۴) واحد افت معادل (59/4) درصد به ۷۵ هزار و ۷۰۸ واحد» رسید. در عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی روز گذشته بازار سهام مشخص می‌کند‌ قیمت سهام نمادهای «غشاذر، ساراب، غشصفا، پتایر، رکیش، مداران و پاکشو» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فملی، کبافق، داسوه، کاما، فاسیمین، فرآور و کروی» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. به این ترتیب‌ در پایان معاملات روز گذشته بورس، در ۱۴۷ هزار و ۳۶۴ نوبت معاملاتی، ۹۴۶ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴۷۵ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۴۱۴ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان رسید.
خرید بلیط