کسی به حرف های یک صهیونیست دوره گرد اهمیت نمی دهد


مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل در مورد همزماني سفر وي به مسکو با سفر نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت: وجود يا عدم حضور او در روسيه هيچ تاثيري در ماموريت استراتژيک ما در مسکو ندارد.
به گزارش ايسنا، علي اکبر ولايتي که قرار است پيام مقام معظم رهبري و رئيس جمهور را به پوتين رئيس جمهور روسيه ابلاغ کند، در بدو ورود به مسکو اظهار کرد: رابطه ايران و جمهوري فدراتيو روسيه رابطه‌اي استراتژيک است و در طي سال‌هاي اخير مجموعه روابط دو جانبه و منطقه‌اي رو به افزايش وارتقاء بوده وهمکاري‌هايي که در منطقه بين مجموعه جبهه مقاومت به محوريت ايران و روسيه در تقابل با تروريسم و بانيان آن صورت گرفت در سوريه و ساير کشورهاي منطقه يک الگوي مثال زدني از همکاري‌هاي مثبت بين ايران و روسيه است که فقط يک رابطه استراتژيک و بلند مدت مي‌تواند چنين همکاري‌هايي را توجيه کند. مشاور مقام معظم رهبري در امور بين‌الملل در مورد همزماني سفر نخست وزير رژيم صهيونيستي با سفر وي به مسکو گفت: ايشان يک آدم دوره گردي است که هر روز در يک نقطه از جهان سفر کرده و اظهارات بي مبنا و بي منطقي مي‌کند و کم کم به جايي رسيده که کسي به حرف‌هاي او اهميتي نمي‌دهد؛ لذا وجود يا عدم حضور او در روسيه هيچ تاثيري در ماموريت استراتژيک ما در مسکو ندارد.
خرید بلیط