کابینه ترمیم نشود مجلس اقدام می‌کند

رئيس شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح طلبان با تاکيد بر اينکه براي مقابله با فساد به عزم ملي نياز داريم، عنوان کرد: متاسفانه قبح فساد ريخته شده و ديگر حرام و حلال مطرح نيست، و فسا د درجاهاي به ساختارمند و در جاهاي سيستماتيک شده است و براي مبارزه با آن هر سه قوه بايد پاي کاربيايند.
رئيس شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح طلبان با تاکيد بر اينکه براي مقابله با فساد به عزم ملي نياز داريم، عنوان کرد: متاسفانه قبح فساد ريخته شده و ديگر حرام و حلال مطرح نيست، و فسا د درجاهاي به ساختارمند و در جاهاي سيستماتيک شده است و براي مبارزه با آن هر سه قوه بايد پاي کاربيايند.
به گزارش تسنيم محمدرضا عارف رئيس شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و فرکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي‌روز گذشته در نشست خبري با اشاره به ضرورت توجه به گفت‌وگو ميان جريان‌هاي سياسي فعال در کشور، اظهار داشت: گفتگو در ذات و فرهنگ کشور ما است. ما همواره از گفتگو که يکي از چالش‌هاي درون انقلاب است استقبال مي‌کنيم، جريانات سياسي بايد به اين نتيجه برسند که منافع آنها در گرو گفتگو کردن است.
رئيس فراکسيون اميد مجلس با بيان اينکه از زواياي مختلف بايد به بحث گفتگو پرداخته شود، گفت: بهترين راه براي پرداختن به اين موضوع رسانه است؛ البته بايد ببينيم رسانه‌ها امروز در چه جايگاهي قرار دارند.
رئيس شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با تأکيد بر اينکه يکي ديگر از مشکلات اين است که اصحاب رسانه احساس استقلال نمي‌کنند، اظهار داشت: بايد از رسانه‌ها حمايت‌هاي لازم انجام شود. البته برخي مواقع هم وجود دارد که رسانه‌اي درصدد بحث موضوعي است آن موضوع به فرد، جناح يا دولت برمي‌خورد. اين موضوع نيز وجود دارد که دولت حمايت‌‌هاي لازم را از رسانه‌ها نمي‌کند.
نافي نقد مشفقانه رسانه‌ها نيستيم
عارف عنوان کرد: وقتي به رسانه ملي مي‌رسيم اين مسائل تشديد مي‌شود. اين رسانه در جايگاه رسانه ملي دربرگيرنده نظرات مختلف نيست. به جاي توجه به راهبرد ملي به شکل سليقه‌اي برخورد مي‌کند؛ به طور مثال در مورد رقص يک دختر و نشان دادن يک بازجويي در رسانه ملي به کاهش معضلات فرهنگي کمک مي‌کند يا مسئله ايجاد مي‌کند.
رئيس فراکسيون اميد مجلس رسانه‌ها را از ارائه تيترهاي غيرواقعي برحذر داشت و گفت: عملکردها بايد دلسوزانه نقد شود و به دنبال مچ‌گيري نباشيم. بايد از ايجاد درگيري "حيدري- نعمتي" در کشور جلوگيري کنيم. شايد در گوشه‌اي يک خبري وجود داشته باشد که نياز نباشد آن رسانه‌اي شود.
عارف با اشاره به فعاليت شبکه‌هاي اجتماعي، اظهار داشت: همواره نگاه‌ها به شبکه اجتماعي منفي بوده بايد کاري را انجام دهيم که شبکه‌هاي اجتماعي داخلي توان رقابت با شبکه‌هاي اجتماعي خارجي را داشته باشند.
وي افزود: به طور مثال ديد ما به اينترنت نگاه خوبي نيست؛ البته اينترنت يک شاهراه است که نمي‌توان آن را بست.
رفتار رقبا در مجموع قابل قبول است
عارف در پاسخ به سوالي درباره اينکه برخي از نمايندگان اظهاراتي را مطرح مي‌کنند که خلاف واقع بوده و در راستاي وحدت در کشور نيست، يادآور شد: رفتار رقبايمان در مجلس در مجموع قابل قبول است و معتقديم ريشه‌هاي عدم انسجام و وحدت بخشي در مسائل مثل رفع حصر است.
وي در همين زمينه ادامه داد: کارگروهي در فراکسيون براي رفع حصر تشکيل داديم و پيگيري‌هايي در اين زمينه داشتيم؛ البته بنا نداشتيم عملکرد کارگروه خيلي رسانه‌اي شود زيرا در اين موضوع بايد به گونه‌اي پيش برويم که همه احساس برد کنند. اين مسئله با منافع ملي گره خورده و نبايد پيروزي و شکست جرياني مطرح شود. البته گشايش‌هايي صورت گرفته، اميدواريم اصل اين موضوع حل شود.
حرکت بر مدار اخلاق‌
رئيس فراکسيون اميد با تاکيد براينکه بحث‌هايي مانند اينکه گفته مي‌شود مجلس مرکز دروغ‌پردازي عليه کشور است بايد کنار گذاشته شود، افزود: نماينده به استناد قانون اساسي حق دارد در همه زمينه‌ها اظهارنظر کند و حرمتش هم بايد حفظ شود.
وي گفت: متاسفانه آستانه تحمل ما پايين آمده، نماينده‌اي حرف مي‌زند و به جاي اينکه صحبت برادر و همکارش را نقد کند، مي‌گويد اينها سرباز ترامپ هستند در حاليکه نمايندگان از هفت‌خان رستم عبور کردند، نمايندگي پروسه پيچيده و طولاني دارد. ما بايد در فضاي صميمي‌و اخلاق‌مدارانه حرکت کنيم و اميدواريم خدا به ما توفيق بدهد که ذره‌اي از اخلاق عبور نکنيم.
عارف در پاسخ به سوالي درباره اعمال محدوديت‌هاي براي مولوي عبدالحميد، اظهار داشت: اين موضوع از سوي آقاي صادقي در فراکسيون پيگيري مي‌شود و بايد ايشان گزارشي در اين‌باره به اعضاي فراکسيون ارائه کند.
رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در پاسخ به سوالي درباره پيگيري‌هاي اين فراکسيون درباره وضعيت دانشجويان بازداشتي، اضافه کرد: ما از دي ماه اين موضوع را از طريق دانشگاه تهران و معاون فرهنگي پيگيري مي‌کرديم.جلساتي نيز در همين زمينه داشته‌ايم تا اين مسئله به عنوان يک موضوع درون دانشگاهي تلقي شود و با برخورد قضايي مواجه نشويم. خود دانشگاه هم کمک کرد تا بچه‌هايي که دستگير شده بودند، آزاد شوند.
طرح استيضاح رئيس جمهور
عارف در پاسخ به پرسش ديگري درباره عدم موضع‌گيري فراکسيون اميد در قبال انتشار اخباري مبني بر پيگيري طرح استيضاح رئيس جمهور در اين فراکسيون، گفت: اينقدر اين موضوع روشن بود که نه تنها به بيانيه بلکه به موضع‌گيري هم نيازي نبود. موضع ما نسبت به دولت حمايت در عين نقد مشفقانه است. ما بايد دولت را در اين شرايط خاص حمايت کنيم و از فراکسيون‌هاي ديگر هم مي‌خواهيم با نگاه به منافع ملي از دولت حمايت کنند. در اين شرايط نه تنها استيضاح رئيس‌جمهور، بلکه حتي سوال از رئيس‌جمهور که حق مجلس است در دستورکار ما قرار نگرفته است؛ البته ممکن است روزي از رئيس‌جمهور سوال کنيم ولي استيضاح و عدم کفايت رئيس‌جمهور در دستور کار ما نبوده است. اين موضوع از سوي يک نماينده مطرح شده که با فراکسيون اميد ارتباط دارد و حتي اگر عضو فعال فراکسيون باشد بايد موضوع فردي او را جدا از فراکسيون بدانيم.
وي با بيان اينکه در حال حاضر استيضاح پنج وزير در مجلس مطرح است، افزود: البته هيچ کدام از اين استيضاح‌ها فراکسيوني نيست،‌ ما آيين‌نامه‌اي در رابطه با استيضاح‌ها در فراکسيون اميد نوشتيم که يک نوع از استيضاح‌ها، استيضاح فراکسيوني است و نياز به اين است که 10 نماينده عضو فراکسيون آن را تقاضا کنند و اگر تاييد شد موضع ما استيضاح خواهد بود اما غير از اين اگر باشد نماينده حق دارد استيضاح را امضا کند و اگر موضوع جدي شد در فراکسيون مطرح مي‌شود که به آن راي بدهيم، حمايت کنيم، آتش به اختيار باشيم و يا با آن مخالفت کنيم.
رئيس فراکسيون اميد مجلس درباره نامه 100 جوان اصلاح‌طلب درباره ضرورت اعمال اصلاحاتي در جريان اصلاح‌طلب، گفت: ما از اين نامه استقبال مي‌کنيم.برخي نظرات متفاوتي نسبت به افرادي که نامه نوشته‌اند داشته‌اند.
عارف گفت: 60 نفر از افراد صاحب نظر و نخبه عملکرد شوراي سياستگذاري را نفي کردند که پرسشنامه‌اي با امضاي من براي همه آنها فرستاده شد،‌ ما اين موضوع را در پروسه اصلاحي جلو مي‌بريم و اين 100 نفر هم کار خوبي کردند البته ديگراني هستند که نظرشان متفاوت است.
رئيس فراکسيون اميد مجلس در پاسخ به سئوالي دربياه اينکه اخيرا آقاي محمود صادقي عضو اين فراکسيون اعلام کرده که برخي از نمايندگان در جريان بررسي طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران رشوه دريافت کرده‌اند و نظرشما در اين باره چيست گفت: بنده از آنچه که آقاي صادقي گفتم مطلع نيستم.
ضرورت عزم ملي براي مبارزه با فساد
وي با بيان اينکه در بحث فساد در يک دهه گذشته وضعيت بدتر شده است، ادامه داد: بعد از فرمان رهبري در سال 81 براي مقابله با فقر، فساد و تبعيض در دولت اصلاحات جلسه‌اي در سطح سران برگزار شد و کارهاي اوليه خوبي صورت گرفت که با تغيير دولت در جريان کارهاي بعدي نيستم.
رئيس شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح طلبان با تاکيد بر اينکه براي مقابله با فساد به عزم ملي نياز داريم، عنوان کرد: متاسفانه قبح فساد ريخته شده و ديگر حرام و حلال مطرح نيست، و فسا د درجاهاي به ساختارمند و در جاهاي سيستماتيک شده است و براي مبارزه با آن هر سه قوه بايد پاي کاربيايند.
رئيس فراکسيون اميد درباره لزوم تغيير کابينه با توجه به شرايط فعلي کشور،‌ گفت: تحرک جدي‌تر و هماهنگي و انسجام بيشتر در بخش اقتصادي دولت موضوع مهمي‌است که آن را در قالب نامه‌اي با امضاي 200 نماينده مجلس خواستار شديم، ‌نظر اکثريت فراکسيون هم تغيير تيم اقتصادي دولت است. ان‌شاءالله آقاي روحاني اصلاحات لازم را در تيم اقتصادي براي کارآمدتر شدن انجام دهند که به نفع کشور خواهد بود تا کار در فضاي آرام دنبال شود ولي اگر ايشان به هر دليلي صلاح ندانستند مجلس کارش را انجام مي‌دهد همان‌طور که چند استيضاح در دستور کار است.
عارف در پاسخ به سوال مبني بر اينکه وي، عليجاني و حضرتي در انتصابات در شهرداري تهران نقش دارند، گفت: بنده در مورد آقاي حضرتي اطلاعي ندارم اما در مورد آقاي عليجاني و خودم با قاطعيت مي‌گويم که چنين چيزي درست نيست و آن را تکذيب مي‌کنم.
وي درباره موضوع سوال از رييس‌جمهور و نظر فراکسيون اميد، اظهار کرد: ما مخالف سوال از رييس‌جمهور نيستيم اما احساس مي‌کنيم که پشت سوال از رئيس‌جمهور انگيزه سياسي قرار دارد، اگر انگيزه پاسخگويي و بيان مطالبات باشد از آن استقبال مي‌کنيم. ما قداستي براي سوال از رييس‌جمهور قائل نيستيم و آن را حق مجلس مي‌دانيم
خرید بلیط