«اعتماد» در گفت‌وگو با معتمدي‌مهر و كولايي نامه 100 فعال حزبي اصلاح‌طلب به خاتمي را بررسي كرد: ديالوگ اصلاحات

برخي فعالان سياسي و رسانه‌اي اصلاح‌طلب روز سه‌شنبه در نامه‌اي خطاب به سيدمحمد خاتمي از ساختار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان انتقاد كردند. همزمان با انتشار اين نامه رسانه‌هاي رقيب اصلاح‌طلبان در گزارش‌هايي اين نامه را به انشقاق در جريان اصلاحات تعبير كردند. در حالي كه در متن اين نامه نيز بر موفقيت‌ها و پيروزي‌هاي اصلاحات با محوريت شوراي عالي سياستگذاري و شوراي مشورتي از سال 92 تاكنون اشاره شده ‌بود. 100 نفر امضاكنندگان اين نامه ضمن تاكيد بر رويكرد جامعه محوري در جريان اصلاحات تاكيد كرده و به برخي اصلاح‌طلباني كه وارد قدرت شده‌اند، هشدار داده‌اند تا پاسدار آرمان‌هاي اصلاح‌طلبي باشند. در همين راستا «اعتماد» با الهه كولايي، عضو هيات رييسه شوراي عالي سياستگذاري و همچنين محمد‌مهدي معتمدي‌مهر از امضا‌كنندگان اين نامه گفت‌وگو كرده است. معتمدي مهر تاكيد دارد كه اين نامه در جهت اصلاح‌اصلاحات نوشته شده و به هيچ‌وجه نمي‌توان ايجاد انشقاق در جريان اصلاح‌طلبي را از آن برداشت كرد. او همچنين مي‌گويد امضاكنندگان به هيچ‌وجه به دنبال عبور از خاتمي يا عارف نيستند و تنها مي‌خواهند ساختار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري تغيير كند. كولايي نيز بر اين باور است موارد ياد شده در نامه پيش از اين از سوي نخبگان اين جريان و در كميته ارزيابي شوراي عالي سياستگذاري مطرح شده و پذيرفته شده است. با اين حال كولايي مي‌گويد اشكال اين نامه ناديده گرفتن واقعيات جامعه و ساختار و فضاي موجود است كه باعث مي‌شود تنها جابه‌جايي افراد تاثيرگذار نباشد.
خرید بلیط