قصور پزشکان هر روز بیشتر از دیروز قربانی می‌گیرد

پرونده پزشكي عباس كيارستمي،‌كارگردان نامدار سينماي ايران فصل تازه‌اي را در پرونده‌هاي قصور پزشكي باز كرد و اپيزودي از اين ماجراي تلخ بود. واقعيت اما اينجاست كه همه قربانيان قصور پزشكي به اندازه خانواده و وكلاي كيارستمي به حق و حقوقشان در اين باره آگاه نيستند و خيلي وقت‌ها پرونده قصور پزشكي به همراه بيماري كه قرباني آن شده در زير خاك مدفون مي‌شود. با تمام اينها اما طبق آماري كه رئيس سازمان پزشكي ارائه مي‌كند، سال گذشته قصور پزشكي در بيش از2هزار و 700 پرونده محرز شد تا نشان بدهد اوضاع قصور پزشكي در كشورمان نابسامان‌تر از اين حرف‌هاست.
تجاري‌شدن پزشكي در كنار بي‌توجهي وزارت بهداشت به مباحث نظارت بر عملكرد پزشكان و دوره‌هاي باز‌آموزي مستمر براي آنان موجب شده تا به رغم رشد و پيشرفت‌هاي دانش و تكنولوژي و داغ‌تر شدن بازار وسايل و تجهيزات پزشكي پيچيده براي تشخيص و درمان پرونده‌هاي قصور پزشكي كاهش نداشته باشد و تنها طي سال گذشته 2 هزار و 700 بيمار قرباني قصور پزشكي شوند.
اين در حالي است كه طبيعتاً تعداد بيماراني كه در اين زمينه آسيب ديده‌اند،‌بسيار از اين بيشتر است،‌اما خيلي از آنها به حقوق خود آگاه نيستند و خيلي‌ها توان و حوصله عبور از هفت‌خان شكايت عليه قصور پزشكي را ندارند و بعضي‌هاي ديگر از پس هزينه‌هاي اين شكايت بر نمي‌آيند يا به عبارت ديگر با عنايت به فضاي پزشك سالاري اميدي به پيگيري و اثبات ناكارآمدي يا تقصير و اهمال پزشك ندارند و به همين خاطر هم ترجيح مي‌دهند هزينه 200 هزار توماني شكايت از پزشكان را هم براي درمان و برطرف كردن عوارض ناشي از قصور پزشك معالج خود هزينه كنند.
خان اول؛‌هزينه 200 هزار توماني براي تقديم شكايت
سنگ نخست بر سر راه شكايت از قصور پزشكي هزينه شكايت در پزشكي قانوني است. پس از تشكيل پرونده در كلانتر بايد به مركز پزشكي قانوني برويد و آنجا براي تسليم پرونده بايد فيش پرداخت هزينه 200 هزار توماني را هم ضميمه كنيد. البته اگر درخواست تجديد نظر داشته باشيد و به حكم صادر شده معترض بايد براي بار دوم 275 هزار تومان و در مرتبه سوم 440 هزار تومان براي كارشناسي پزشكي قانوني در كميسيون تخصصي هزينه پرداخت كنيد. اين هزينه سنگ اول و خان نخست براي رسيدن به حق و حقوق بيماراني است كه به واسطه قصور پزشكي آسيب ديده‌اند. در اين ميان طرح‌هاي كارشناسي نشده‌اي همچون طرح تحول سلامت با ايجاد انگيزه‌هاي مالي بيشتر و شيوه پرداخت «‌پول در برابر خدمت» موجب شده‌اند تا پزشكان براي داشتن درآمد بيشتر تعداد بيشتري بيمار را جراحي و ويزيت كنند و اين مسئله با كاهش دقت لازم روي خروجي كار آنان يعني سلامتي بيماري تأثيري جدي مي‌گذارد.
زنان و زايمان در صدر
قصور پزشكي شامل دو بخش است، يكي اينكه پزشك كوتاهي كرده و ديگر آنكه در روند درمان، قصوري پيش آمده است.
گاهي پيش مي‌آيد پزشك آنگونه كه بايد به وظايف خود عمل نمي‌كند و به صورت اتفاقي و غيرعادي نتيجه‌اي متفاوت از نتيجه معمول حاصل مي‌شود؛ در اين موارد مسئله خطا، تخلف، قصور يا تقصير پزشك مطرح مي‌شود كه پيامد حقوقي آن براي پزشك و بيمار متفاوت است.
آنطور كه احمد شجاعي،‌رئيس سازمان پزشكي قانوني در مورد قصور پزشكي و پرونده‌هاي ارجاعي به اين سازمان در سال گذشته مي‌گويد: در مجموع 6 هزار و 651 پرونده به مراكز پزشكي قانوني ارجاع شد كه 3 هزار و 905 پرونده تبرئه شدند.
بنا به تأكيد وي رشته زنان، زايمان و نازايي بالاترين ميزان قصور پزشكي را به خود اختصاص داده‌است كه بيشتر اين قصورها با كوتاهي‌هايي در زايمان‌هاي اورژانسي منجر به اين شده است كه نوزاد فوت كند يا اينكه براي مادر اتفاقي رخ دهد. وي تصريح مي‌كند: سال گذشته، جراحي زنان و زايمان و نازايي با 833 پرونده شكايت ارجاعي به پزشكي قانوني رتبه اول بالاترين شكايات قصور پزشكي را به خود اختصاص داد كه از اين تعداد پرونده ارجاعي به مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور، پزشكان در 242 پرونده مقصر شناخته شدند و در 591 پرونده نيز حكم تبرئه گرفتند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني دندانپزشكي، جراحي عمومي، جراحي ارتوپدي و پزشكي عمومي را در رتبه‌هاي بعدي قصور پزشكي پس از رشته زنان، زايمان و نازايي طبقه بندي مي‌كند.
وي مي‌افزايد: در رشته دندانپزشكي 656 پرونده به پزشكي قانوني ارجاع شد كه دندانپزشكان در 402 پرونده مقصر شناخته شدند و در 254پرونده حكم تبرئه به آنان داده شد.
به گفته رئيس سازمان پزشكي قانوني رشته پرستاري با 268 پرونده در رتبه نهم مراجعان قصور پزشكي قرار دارد كه از اين شمار پرونده، 135 پرونده مقصر و 133 پرونده هم تبرئه شد.
افزايش شكايت‌ها
بررسي تعداد پرونده‌هاي شكايت از قصور پزشكي طي سال‌هاي اخير بر نموداري صعودي حركت مي‌كند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني درباره چرايي اين پديده معتقد است: حرفه پزشكي حرفه‌اي پرتنش و همراه با استرس است؛ بنابراين همراه با درصدي از قصور و كوتاهي پزشكي و به دلايل مختلفي ميزان شكايت در اين حرفه رو به افزايش است.
از نگاه وي آمار خدمات پزشكي و همچنين اعمال جراحي بالا رفته است و موضوع آگاهي بيماران براي گرفتن حق و حقوق خود و همچنين تحريكاتي كه از سوي ديگران انجام مي‌شود از ديگر عواملي است كه به شكايت‌هاي بيشتر منجر مي‌شود.
خرید بلیط