4 دستور دولت برای مهار گرانیگروه اقتصادی/ در پی افزایش بی‌رویه قیمت برخی کالاها در روزهای گذشته دولت برای مهار گرانی و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بسیج شد. با شکل‌گیری افزایش پدیده گرانی در بازار و افزایش سطح برخی نارضایتی‌های مردم، جلسه هیأت دولت به چرایی آشفتگی بازار و اتخاذ راهکار برای مهار قیمت‌ها گذشت. به گفته رئیس دفتر رئیس جمهوری، دکتر روحانی برای پایان دادن به سودجویی‌ها و برگشت قیمت‌ها از تمام دستگاه‌ها خواست به موضوع گرانی ورود کنند و اجناس در انبار مانده را در اختیار مردم قرار دهند.از طرفی قرار شده است هفته آینده هیأت دولت جلسه‌ای برگزار  کند که طی آن چگونگی افزایش قیمت و بهم ریختگی بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و البته این امر در مورد کالاهایی که ارز 4 هزار و 200 تومانی می‌گیرند بیشتر صدق خواهد کرد.
با افزایش قیمت ارز دولت تصمیم گرفت ارز تک رقمی را که از مدت‌ها پیش دنبال آن بود پیاده‌سازی کند بدین جهت ارز 4 هزار و 200 تومانی مبنا قرار گرفت و اکنون واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگان می‌توانند ارز یاد شده را دریافت کنند. با آنکه ارز در اختیار بخش‌های مختلف قرار م

منبع خبر:

خرید بلیط