اختلاف نظرها ابزار دست مخالفان نشود

رييس دفتر رييس‌جمهور با اشاره به اينکه شرايط کشور به گونه‌اي است که اتاق‌هاي فکر در خارج از کشور تشکيل شده است تا از فرصت خروج آمريکا از برجام استفاده کنند، تصريح کرد: آنها مرتب سيگنال‌هاي منفي براي افکار عمومي‌مي‌فرستند، بنابراين ما هم بايد انسجام و هماهنگي بيشتري داشته باشيم و اجازه ندهيم اختلاف نظرها و اختلاف سليقه‌ها ابزاري در دست مخالفان کشور باشد.

 رييس دفتر رييس‌جمهور با اشاره به اينکه شرايط کشور به گونه‌اي است که اتاق‌هاي فکر در خارج از کشور تشکيل شده است تا از فرصت خروج آمريکا از برجام استفاده کنند، تصريح کرد: آنها مرتب سيگنال‌هاي منفي براي افکار عمومي‌مي‌فرستند، بنابراين ما هم بايد انسجام و هماهنگي بيشتري داشته باشيم و اجازه ندهيم اختلاف نظرها و اختلاف سليقه‌ها ابزاري در دست مخالفان کشور باشد. اگر اقدامي‌به نفع کشور است، به دليل برخي مسائل سياسي و جناحي نبايد آن اقدامات ناديده گرفته شود. مطالبي که در مجلس درباره لايحه پولشويي مطرح شد، درست نيست و صفت‌هايي که به ديگران هم دادند، در شان آن نمايندگان که آن مباحث را مطرح کردند، نيست. به گزارش ايسنا، محمود واعظي در حاشيه جلسه هيات دولت با بيان اينکه اين لايحه در دولت دهم مطرح شده و هيچ ارتباطي با اين دولت ندارد، گفت: کساني که اکنون با اين لايحه مخالفت مي‌کنند حامي‌دولت دهم بودند. وي ادامه داد: نمايندگاني که اکنون به اين لايحه اعتراض مي‌کنند زمان دولت دهم سکوت کرده بودند ولي الان مخالف هستند. اين اقدامات سينگنال‌هاي منفي به جامعه و خارج از کشور است و لازم است با ما هماهنگي بيشتري داشته باشند. رئيس دفتر رئيس جمهور ادامه داد: جمع کردن افراد در جلوي مجلس در روز يک شنبه که معلوم است چگونه آنها را جمع کرده‌اند يا تهيه طومار و تابلو کار مناسبي نيست . نماينده مجلس با تعقل درباره هم لوايح و طرح‌ها فکر و بررسي ومشورت کرده و راي مي‌دهد اينکه با فضا سازي به دنبال اين باشيم که کاري انجام نشود، پسنديده نيست. واعظي در مورد محتواي تماس تلفني مکرون و رئيس جمهور گفت: بر اساس تماس‌هاي مقامات اروپايي با رئيس جمهور امروز ترديد نداريم که اروپا به لحاظ اراده سياسي تلاش مي‌کند که برجام را حفظ کرده وخواسته‌هاي ايران را محقق کند. البته دنياي امروز در هم تنيده است بسياري از شرکت‌هاي اروپايي ممکن است سهام داران آمريکايي داشته باشند واين مسائل به عنوان مشکلات وجود داشته باشد. رئيس دفتر رئيس جمهور خاطر نشان کرد: اتحاديه اروپا از ما خواسته مذاکرات فشرده‌اي داشته باشيم اکنون هم مرتب مطالب تبادل مي‌شود تا دو طرف به نقاط قابل قبولي برسند.در اين چند هفته مرتب مذاکره مي‌کنيم. تماس رئيس جمهور فرانسه نشان مي‌داد در مدت کوتاه گام‌هايي برداشته شده است، اما هنوز موافقت به دست نيامده است قرار شده است يک بسته اجرايي همکاري اقتصادي را هر چه زودتر اروپا به ما بدهد. واعظي در مورد انتقاد به طرح تعيين اماکن براي برگزاري اعتراض‌ها گفت: شما هيچ کشوري را سراغ داريد که در آن گروهي بخواهد اعتراضي انجام دهد اما مجوزي نگيرد. هر کسي بخواهد هرجا اعتراض بکند بايد مجوز بگيرد. کسي هم که مجوز مي‌گيرد يک قانون و يا حزب شناخته شده و ثبت شده است ما مقدمات اين کار را هم فراهم مي‌کنيم.

خرید بلیط