انفجار شاخص‌ها در روزتاريخي بورس


شاخص بورس در تالار شيشه‌اي با رشدي بيش از ۲۷۰۰ واحد تاريخي‌ترين روز را در بازار سهام رقم زد و همه چشم‌ها را به سمت اين بازار کشاند. به گزارش خبرنگار ايبِنا، جزييات تحرک شاخص‌هاي اصلي بورس در پايان معاملات روز جاري نشان مي‌دهد که حداقل ۲ درصد افزايش براي متغيرهاي داد و ستدها در تابلوهاي آماري به ثبت رسيده است.

انفجار شاخص‌ها

بر اساس آمارهاي معاملاتي، روز گذشته همه شاخص‌هاي بورس با افزايش مواجه شدند به طوري که شاخص کل با ۲۷۶۷ واحد صعود معادل ۲.۸۷ درصد به ۹۹ هزار ۱۴۶ واحد، شاخص قيمت «وزني - ارزشي» با ۸۵۷ واحد افزايش معادل ۲.۸۷ درصد به ۳۰ هزار ۷۳۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۳۳۸ واحد رشد معادل ۱.۹۳ درصد به ۱۷ هزار و ۸۸۹ واحد، شاخص قيمت «هم وزن» با ۲۴۶ واحد افزايش، معادل ۱.۹۳ درصد به ۱۳ هزار و ۲۶ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۲۴۳ واحد رشد، معادل ۳.۰۵ درصد به ۱۰۹ هزار و ۴۷۶ واحد، شاخص بازار اول با ۲۱۱۵ واحد افزايش معادل ۳.۰۴ درصد به ۷۱ هزار و ۶۰۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۵۰۹۳ واحد رشد معادل ۲.۵۵ درصد، به ۲۰۴ هزار و ۸۱۶ واحد رسيد.

نمادهاي تاثيرگذار

از سويي ديگر ديروز ۷ نماد «فولاد با ۳۰۹ واحد، فارس با ۲۳۱ واحد، فملي با ۲۰۸ واحد، کگل با ۱۸۷ واحد، جم با ۱۲۲ واحد، تاپيکو با ۱۱۶ واحد و فخوز با ۱۰۷ واحد» بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص کل بورس بر جاي گذاشتند.

رشد دسته جمعي شاخص صنايع

اين گزارش مي‌افزايد، اکثر شاخص‌هاي صنايع تالار شيشه‌اي نيز روز جاري با رشد مواجه شدند به طوري که شاخص صنايع «محصولات چوبي با ۳۹۹۹ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۸۴ هزار و ۸ واحد، ذغالسنگ با ۷۱ واحد افزايش معادل ۴.۶۹ درصد به يک هزار و ۵۸۵ واحد، فلزات اساسي با ۲۹۱۱ واحد صعود معادل ۴.۴۰ درصد به ۶۹ هزار و ۲۹ واحد، چند رشته‌اي با ۴۰۳ واحد رشد معادل ۴.۳۵ درصد به ۹ هزار و ۶۶۷ واحد، انتشار و چاپ با ۸۴۸۱ واحد صعود، معادل ۴.۳۱ درصد به ۲۰۵ هزار و ۲۲۰ واحد، فرآورده‌هاي نفتي با ۱۳ هزار و ۲۹۰ واحد رشد معادل ۴.۰۳ درصد به ۳۴۲ هزار و ۶۸۰ واحد و شيميايي با ۲۲۹ واحد افزايش معادل ۳.۹۳ درصد به ۶ هزار و ۶۰ واحد رسيد.

بيشترين افزايش قيمت

در عين حال نگاهي به آمارهاي معاملاتي امروز بازار سهام مشخص مي‌کند: قيمت سهام نمادهاي «خرينگ، تپمپي، فرآور، چفيبر، لخزر، فاسمين و کروي» بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي «کمنگنز، دزهراوي، غگل، دانا، ثاباد، ددام و دفارا» بيشترين کاهش قيمت را در بازار سهام رقم زدند. در پايان معاملات ديروز بورس، در ۱۲۱ هزار و ۹۶۵ نوبت معاملاتي، بيش از يک ميليارد و ۶۶۰ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴۳۵ ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نيز با ۱۳ هزار ميليارد تومان افزايش به ۳۸۷ هزار و ۱۷۷ ميليارد تومان رسيد.

خرید بلیط