ابلاغیه وزیر بهداشت: مراکز درمانی ملزم به خرید داروهای تولید داخل شدند

وزیر بهداشت طی ابلاغیه‌ای خطاب به روسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سراسر کشور، آنها را ملزم کرد جهت تامین داروهای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش خود، صرفا از داروهای ژنریک تولید داخل خریداری کنند.
در متن ابلاغیه حسن هاشمی آمده است: با توجه به ضرورت مدیریت هزینه‌های دارویی در مراکز درمانی وابسته، همچنین در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام سلامت و اسناد بالادستی لازم است از تاریخ اول تیر اقدامات زیر در زمینه خرید داروهای داروهای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش آن دانشگاه صورت پذیرد.
براساس این ابلاغیه، به منظور حداکثر بهره‌برداری از منابع محدود نظام سلامت لازم است با استفاده از شیوه‌های خرید راهبردی دارو بیشترین بهره بهرداری از بودجه‌های خرید دارویی به عمل آید.
در این ابلاغیه آمده است: در مورد داروهایی که نمونه ژنریک آن در بازار دارویی کشور وجود دارد باید صرفا داروی ژنریک خریداری شود.
خرید داروهای برند ژنریک تولید داخل صرفا در صورتی مجاز است که قیمت آن توسط شرکت‌های عرضه‌کننده در حد قیمت داروی ژنریک موجود در بازار کاهش یابد.
وزیر بهداشت در این ابلاغیه آورده است: لازم است معاونین غذا و دارو، درمان و توسعه و مدیریت منابع آن دانشگاه/دانشکده را موظف کنند تا بر اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت و حسن اجرای آن را گزارش کنند. همچنین پرداخت هزینه‌های خرید داروهایی که خارج از این دستورالعمل خریداری می‌شوند، مجاز نیست.
خرید بلیط