ديدار به وقت سنگاپور


مسعود يوسفي

روزنامه نگار

سرانجام پس از حدود يک ماه مقدمه چيني و تدارک، ديدار تاريخي اون و ترامپ در سنگاپور برگزار شد و رهبران جنجالي و غير قابل پيش بيني آمريکا و کره شمالي در باره آغاز فرايند خلع سلاح هسته‌اي در شبه جزيره کره به مذاکره پرداختند. اگرچه رهبران و آگاهان مسائل بين الملل عمدتا از اين ديدار استقبال کردند و برخي حتي با ذوق ذگي اخبار اين نشست تاريخي را دنبال کردند، اما بودند و هستند کساني که به دليل غير قابل پيش بيني بودن..... رفتارهاي «اون» جوان و «ترامپ» کهنسال در تحليل‌ها نقدهاي خود از اين رويداد با ديده احتياط و ترديد مي‌نگرند و به انتظار گذشت زمان نشسته اند. در يک طرف اين ماجرا ترامپ قرار دارد که به آساني و بي هيچ ملاحظه‌اي قراردادها را لغو مي‌کند و پيمان‌ها را زير پا مي‌گذارد؛ از جمله در بازگشت از سفر کانادا و اجلاس جي 7 بلافاصله و در حاليکه هنوز هواپيماي حامل او بر زمين ننشسته بود در پيامي‌توييتري اظهار کرد که توافق نامه اجلاس را امضا نمي‌کند و ان را قبول ندارد. در طرف ديگر داستان رهبر لجوج و يکدنده کره شمالي حضور دارد که طي مناقشات يکي، دو ساله اخير با ترامپ با تصميمات خلق الساعه و ناگهاني خود بارها و بارها منطقه شبه جزيره کره و کليت دنيا را با مخاطره مواجه ساخته است. در عين حال چنانچه اين بار ترامپ و اون واقعا بر سر عقل آمده باشند و بخواهند موضوع خلع سلاح هسته‌اي شبه جزيره کره را تا پايان بروند و همراهي کنند در اين صورت اين ماجرا به برگ برنده‌اي براي ترامپ تبديل خواهد شد، به خصوص اينکه براي مقابله با فردي همچون اوباما که بنا به برخي اخبار قصد نامزدي در انتخابات پيش روي آمريکا را دارد به اين برگ برنده نياز خواهد داشت.

خرید بلیط