مسجد‌جامعی: منشأ درآمد شهرداری تخلفات است

نبود منبع درآمد پايدار براي اداره شهر سبب شده است صدور پروانه و ساخت‌وساز و تخلفات صورت گرفته در اين بخش عمده منبع درآمد براي شهرداري‌ها به حساب‌ آيد. در اين ميان درآمد حاصل از تخلفات ساختماني و فروش مازاد تراكم و تغيير كاربري‌ها سبب شده است شهر با تبعات بسياري روبه‌رو شود.
روز گذشته عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران با بيان اينكه منشأ درآمد شهرداري تخلفات است اعلام كرد كه در اين بين طرفين از تخلفات سود مي‌برند. در حال حاضر ساخت‌وساز چرخ اقتصادي شهرداري را به گردش در‌مي‌آورد و تأمين درآمد از ساخت‌و‌ساز به فروش تراكم مازاد و تغيير كاربري و اخذ عوارض از تخلفات ساختماني منجر شده است. تخلفاتي كه بخش عمده آن از قانوني است كه شهرداري را مكلف كرده تا خودش خود‌ درآمدي كند. دولت از دستگاه‌هاي شهري در شهر‌ها در‌آمد بسياري را كسب مي‌كند و سهم شهر و شهروندان را با اتكا به قانون نمي‌پردازد. همين موضوع در نگاه كلان سبب شده است تا شهرها در چند دهه گذشته براي كسب درآمد به راهكار‌هاي گوناگون دست بزنند. در نگاه كلي به كالبد شهري مشاهده مي‌شود كه شهر فقط در اين حوزه به يك كارگاه بزرگ ساخت‌وساز ساختماني تبديل شده است.
سنگيني سايه تخلفات بر ساخت‌وساز
صدور مجوز براي ساخت‌وساز و تغييرات پي‌درپي در قوانين سبب شده است شهر همچون قلكي براي شهرداري‌ها به حساب آيد كه بيشتر پول درون اين قلك از حوزه ساخت‌وساز و تبعات آن حاصل شود. در اين ميان به دليل ارزش افزوده بالاي ساخت‌وساز و رونق اقتصادي حوزه مسكن تخلفات نيز به انواع مختلف افزايش يافته است. به‌‌عنوان مثال تشكيل پرونده‌ها‌ي تخلف در حوزه ساخت‌وساز به دليل ناكارآمدي برخي مهندسان ناظر و سو‌ءاستفاده مالكان، كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري را به منبع درآمد غير‌مستقيم شهرداري‌ها تبديل كرده است .
افزايش تخلفات از يك‌سو و نبود قوانين باز‌دارنده سبب شده است براي برخي پرونده‌هاي ساخت‌وساز چندين پرونده تخلف صادر شود كه علاوه بر درگير كردن بخشي از نيرو‌هاي شهرداري و ساير دستگاه‌ها، رسيدگي به اين پرونده‌ها زمان‌بر هم شده است.
احمد مسجد جامعي، عضو شوراي شهر تهران نيز با تأكيد بر اينكه منشأ درآمد شهرداري تخلفات است، گفت: اين در حالي‌است كه در اين زمينه مالكان و شهرداري سود مي‌برند. وي افزود: در سال‌هاي اخير ساختاري شكل گرفته است كه درآمد شهرداري از محل تخلفات تأمين مي‌شود.
همچنين محمد سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در اين جلسه گفت: با توجه به گستردگي تخلفات ساختماني در سطح مناطق بيست‌ودوگانه شهر تهران و افزايش بي‌رويه آن و ضعف و ناكارآمدي فرايندهاي موجود در پيشگيري و جلوگيري از وقوع و گسترش تخلفات ساختماني اعم از سازوكار، نحوه صدور و اجراي آراي صادره در كميسيون‌هاي ماده100، نحوه نظارت مهندسان ناظر و عوامل شهرداري، شركت شهربان، حريم‌بان و نحوه صدور آراي صادره، ديوان عدالت اداري و سازوكارهاي مربوط به نحوه آموزش شهروندي در اين خصوص و مصوبات و شهرداري تهران مكلف است نسبت به انجام آسيب‌شناسي دقيق جامع و ارزيابي تمامي عوامل مؤثر در وقوع تخلفات ساختماني و عدم موفقيت در پيشگيري از آن اقدام كرده و نسبت به ارائه لايحه برنامه جامع و هماهنگ كاهش تخلفات ساختماني در اين خصوص با در نظر گرفتن تمامي جوانب ظرف مدت سه ماه جهت تصويب در شوراي شهر تهران اقدام كند. با افزايش تخلفات ساختماني و سرگرداني شهروندان و سازندگان حالا شوراي شهر درصدد است تا تخلفات ساختماني را به نوعي جرم به حساب بياورد. هرچند افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران در جلسه شوراي شهر اعلام كرد با توجه به مشكلات مالي شهرداري تهران ضروري است در خصوص تعيين تكليف بدهي مؤدياني كه مشمول جرايم ريالي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ شده‌اند، اقدام ضروري را به عمل آورند.
افشين حبيب‌زاده با اشاره به عدم وصول جرائم ريالي آراي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ گفت: پيرو گزارش‌هاي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ كه به درخواست بنده واصل شده بالغ بر هزار و 500 ميليارد تومان بدهي مؤديان مربوط به جرائم ريالي آراي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ وجود دارد كه اين رقم مربوط به پرونده‌هاي بيش از ۵۰۰ ميليون ريال است؛ نكته حائز اهميت اين است كه هزار ميليارد تومان از اين رقم مربوط به ۱۵۰ پرونده است.
روز گذشته با مصوبه شوراي شهر مقرر شد تا موضوع كاهش تخلفات و جرم‌انگاري اين تخلفات به صورت لايحه از سوي شوراي عالي استان‌ها در دولت طرح و پيگيري شود.
بايد در نظر داشت سال‌هاست مشكلات شهرها در دولت‌ها دست به دست مي‌شود و دولت براي فرار از حل مشكلات درآمدي شهرها سر خود را همچون كبك در برف فرو كرده است. تا زماني كه خلأ قوانين رفع نشود و دولت نيز موظف به دادن سهم شهر و شهروندان از درآمدها و عوارض نشود، نبايد اميد داشت كه شهرها از اين معضل عبور كنند.
خرید بلیط