خروج از توافق هسته‌ای بدترین اشتباه پس از جنگ عراق بود

تام دانيلون، مشاور امنيت ملي امريكا در گفت‌وگو با شبكه سي‌ان‌ان به انتقاد از سياست خارجي دونالد ترامپ رئيس‌جمهور كشورش پرداخت و گفت: «از نظر من خروج از توافق هسته‌اي با ايران، بدترين اشتباهي است كه امريكا از زمان جنگ عراق در خاورميانه مرتكب شده است». وي كه از اكتبر ۲۰۱۰ تا ژوئن ۲۰۱۳ به عنوان مشاور امنيت ملي امريكا به اعمال فشار بر ايران از طريق تحريم‌هاي سخت اقتصادي كمك كرده بود، افزود: «كنار گذاشتن توافق با ايران هزينه سنگيني شامل روابط با متحدان در اروپا خواهد داشت». اين مقام پيشين امريكايي گفت: كليد آن، فشار يكجانبه امريكا عليه ايران نبود، كليد آن توانايي ما در گفت‌وگو با جهان درباره اين ارزش و هدف بود كه نبايد ايران هسته‌اي وجود داشته باشد. ما آن را با هم به دست آورديم، شما نيازمند فشاري چندجانبه براي رسيدن به يك ابزار فشار مؤثر بر ايران بوديد. دانيلون ادامه داد: بنابراين بازسازي دوباره آن بسيار سخت خواهد بود چراكه بسياري از متحدان اروپايي امريكا با تصميم ترامپ براي خروج از توافق مخالف بودند و اعلام كرده‌اند كه به آن پايبند مي‌مانند. وي تصريح كرد: هيچ چيزي وجود ندارد كه ما بتوانيم به طور مؤثرتر و چندجانبه آن را دنبال كنيم تا توافقي را حفظ كنيم كه به معناي واقعي برنامه هسته‌اي ايران را براي مدت زماني طولاني محدود كرد و به عقب راند.
خرید بلیط