جهان را بدون‌چشم دیده‌ایمیوسف حیدری
روزنامه نگار
سال‌هاست که دست در دست هم به نقاط دیدنی دنیا و کشورهای مختلف سفر می‌کنند تا زیبایی‌هایی را با همه وجود لمس کنند. این زوج اسپانیایی با دیگر جهانگردان و توریست‌هایی که به کشورهای متعدد سفر می‌کنند تفاوت زیادی دارند. آنها زیبایی‌ها را با چشم دل می‌بینند و مهربانی‌ها را با وجودشان لمس می‌کنند. سفر به 66 کشور دنیا و لمس زیبایی‌های آنجا و شنیدن آهنگ زندگی هر کشور و استشمام بوهای مربوط به هر شهر ایده آل‌هایی بود که این زوج نابینا در پی آن کوله بار سفر را بستند و به کشورهای مختلف جهان سفر کردند. این بار آنها ایران را برای سفرشان انتخاب کردند. در آخرین روز سفر وقتی با آنها همکلام شدیم هردو از زیبایی‌های ایران که توانسته بودند آنها را لمس کنند و همچنین فرهنگ غنی ایران و مردم آن و صدای زندگی که در هر نقطه از خاک ایران جاری بود، گفتند. «انریکه سرواندو سانچز» به «همراه ری یس لوک» 33 سال قبل زندگی مشترک را آغاز کردند. این زوج نابینای اسپانیایی از زیبایی‌های زندگی که با وجودشان لمس کرده بودند و جذابیت‌های سفر و حضورشان در ایران گفتند.

«ان

منبع خبر:

خرید بلیط