اصلاح اصلاحاتعلی رضایی؛ صد فعال رسانه‌ای و سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای سرگشاده به سید محمدخاتمی رئیس دولت اصلاحات، خواستار اصلاح ساختار و سازوکار نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز اصلاح‌طلبان شدند؛ اشاره‌ای واضح و مستقیم به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که اگرچه سال 94 به‌عنوان یک نهاد انتخاباتی آغاز به کار کرد، اما امروز بعد از سه سال دیگر به پسوند «انتخاباتی» منحصر نیست. نهادی که تاکنون سه انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی، ریاست جمهوری یازدهم و شورای شهر پنجم را از سر گذرانده است و با‌وجود کسب نتیجه، آماج انتقادات درون اردوگاهی قرار دارد؛ انتقاداتی که اگرچه زمستان 94 زمزمه وار شنیده می‌شد، اما یکسال پیش و بعد از انتشار فهرست نامزدهای شورای شهر تهران به اوج خود رسید؛به گونه‌ای که تأخیر اعلام موضع رئیس دولت اصلاحات نسبت به یاد شده نیز به ناخرسندی و عدم رضایت وی از خروجی شورای سیاستگذاری تعبیر شد.
اگرچه در سیزده ماه گذشته چندین بار عنوان شده که کمیته‌ای مشغول بازبینی نقاط ضعف شورای عالی سیاستگذاری است، اما گویا تأخیر در حصول یا اعلام نتیجه سبب شده شماری از جوانان رسانه‌ای و سی

منبع خبر:

خرید بلیط