هشدار درباره افزایش زندگی مجردی زنان

دانش پور- افزایش تعداد دختران مجرد یا زنانی که به دلایل مختلف تنها زندگی می کنند، نیازی به عدد و رقم ندارد. این روزها کمتر خانواده ای است که دغدغه تنها زندگی کردن زنان و دختران خود را نداشته باشد. البته شاید زندگی مجردی زنان به روالی عادی یا حتی شرایطی ایده آل برای آن ها تبدیل شده باشد، آن گونه که به نظر می رسد خود زنان و حتی دختران جوان نیز خواهان آن هستند. پروانه زن 35 ساله ای است که سه سال پیش از همسرش جدا شده است و اکنون به تنهایی زندگی می کند و البته از گفته هایش به خوبی می توان فهمید که از زندگی خود راضی است.
او می گوید: همیشه زندگی متاهلی آرامش بخش نیست همان گونه که زندگی من و همسرم فقط برای دو سال رنگ آرامش را به خود دید و همسرم آن قدر شرایط را به من سخت کرد که تنها زندگی کردن را به تاهل ترجیح دادم . وی ادامه می دهد: شاید در گذشته تنها زندگی کردن زنان با ترس و دلهره و آسیب همراه بود ولی الان همه چیز به دست خود زن است و اگر واقعا بخواهی زندگی سالمی داشته باشی با مشکل روبه رو نمی شوی، به ویژه آن که متاسفانه این روزها حتی اگر متاهل هم باشی، در معرض آسیب هستی. فرزانه هم دختری دهه هفتادی است و اگر چه به نظر می رسد که باید به آینده و ازدواج فکر کند اما نگاهش به این موضوع به گفته خودش به شیوه دهه هفتادی هاست. می گوید: ازدواج برای من و بعضی دوستانم، رها شدن از خانه پدری است. دلم می خواهد مجردی زندگی کنم اما اجازه آن را ندارم بنابراین فکر می کنم بهترین راه این است که با اولین موقعیت که مورد تایید خانواده است ازدواج کنم و بعدا اگر به او علاقه مند نشدم، جدا شوم و تنها زندگی کنم. او تاکید می کند که برایش راه دیگری جز این باقی نمانده است. به نظر می رسد تغییر شیوه های زندگی و حتی تغییر نگرش برخی دختران و زنان به زندگی مجردی و البته آسیب های آشکار یا حتی پنهان این نوع زندگی، زنگ هشدار را برای مسئولانی که سکان مسائل اجتماعی را در دست دارند، به صدا درآورده است. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دراین باره معتقد است که آسیب های اجتماعی ناشی از زندگی مجردی در حال افزایش است . به گزارش مهر، سلمان خدادادی با بیان این که بر اساس آمارهای موجود زندگی تجردی در میان زنان کشور افزایش یافته است، گفت: علاوه بر این سن ازدواج نیز در حال افزایش است؛ متاسفانه تمایل جوانان به تنها زیستی و افزایش سن ازدواج، جمعیت کشور را به سمت پیری سوق داده و از سویی در ۲۱ استان کشور جمعیت خانواده های تک فرزندی بیشتر از خانواده های دو فرزندی است. وی افزود: متاسفانه تشویق به زندگی مجردی و تنهازیستی در میان خانواده های متدین و مذهبی نیز دیده می شود. خدادادی با اشاره به وجود دو میلیون و ۸۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور، گفت: این زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق تنها زندگی می کنند؛ در واقع سالانه ۱۷ هزار نفر، در سنین ۲۵ تا ۳۲ سالگی جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می دهند و با فوت این ۱۷ هزار نفر زندگی زنان و فرزندان زیادی تحت تاثیر قرار می گیرد.
خرید بلیط