آخوندی: منازل قولنامه ای بافت فرسوده سنددارمی شوند

وزیر راه در جلسه ستاد ملی بازآفرینی یکی از اقدامات لازم در زمینه استفاده از تسهیلات مسکن را پیگیری بحث سنددار کردن منازل مسکونی قولنامه‌ای واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری برشمرد وگفت: تعاونی‌های مسکن در اصل باید به جای تعاونی تولید مسکن، تعاونی‌های سامان دهی مصرف مسکن باشند. به گزارش خبرآنلاین، به نقل از وزارت راه، این جلسه مصوبات هفت گانه ای داشت که یکی از آن ها درباره سنددار کردن منازل عبارت است از: با همکاری مشترک سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران برنامه عملیاتی مدونی در تمام استان‌ها برای صدور اسناد مالکیت در سکونتگاه‌های غیررسمی تهیه و اجرایی می شود.
خرید بلیط