قطار میراث فرهنگی در تونل سیاست
زهرا کشوری
روزنامه نگار
معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی از معاونت‌های پرخبر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری است. اخباری که گاهی اوقات سیاسی می‌شوند و کارشناسان این معاونت ترجیح می‌دهند که در خصوص مسائلی که رنگ و بوی سیاسی می‌گیرند، گفت‌و‌گو نکنند. هفته میراث فرهنگی بهانه‌ای شد تا درباره برخی از خبرهای این حوزه با «محمد حسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی به گفت‌و‌گو بنشینیم. اودر این مصاحبه هم برخی از سؤالات را بی‌پاسخ گذاشت. با وی درباره مومیایی منتسب به رضاشاه، مقاومت احتمالی بحرین در جلسه سال‌جاری برای ثبت جهانی یک اثر جدید از ایران و چرایی بی‌نتیجه بودن ثبت‌ها در کشور گفت‌و‌گو کردیم که می‌خوانید.

اجازه بدهید مصاحبه را از پرونده ثبت جهانی راه‌آهن که از سوی یونسکو رد شد شروع کنیم. چرا با‌وجود اینکه دوبار به ایران فرصت داده شده تا پرونده را تکمیل کند، در نهایت ما فرصت یک ساله ثبت جهانی یک اثر زنجیره‌ای دیگر را از دست دادیم؟
راجع به راه‌آهن باید بگویم از امسال سخت گرفتند.{یونسکو} می‌گویند کشورهایی در اولویت هستند که هیچ

منبع خبر:

رزرو هتل