محکوم به اصلاح اصلاحات هستیم
احسان بداغی
روزنامه نگار
اصلاحات در جامعه چه کرد، اکنون کجاست و در چه مسیری باید برود؛ درباره این سه موضوع شاید بشود ساعت‌ها بحث و تبادل نظر کرد. مخصوصاً اینکه قرار باشد فردی چون مصطفی تاج زاده به این بحث بپردازد که خود می‌تواند ساعت‌ها درباره هر بخش از این موضوع توضیح دهد. درسالگرد انتخابات دوم خرداد، یعنی همان جایی که به نظر خیلی‌ها شروع یا سکوی پرتاب جریان اصلاحات بود این بحث را در چند سؤال کوتاه و مختصر با تاج زاده مطرح کرده‌ایم. کسی که مانند خیلی‌ها که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند، معتقد به «اصلاح اصلاحات» در شرایط فعلی است. این اما بدان معنا نیست که او این جریان را در این 21 سال اخیر بدون محصول بداند. تاجزاده اما حالا گسترش چتر ارتباطی اصلاحات و اصلاح‌طلبان با اعماق جامعه را مورد تأکید خود قرار داده است.
آقای تاج‌زاده! خیلی‌ها معتقدند جنبش اصلاحات اگر هم برای مسائل سال 76 در جامعه ایران پاسخ‌ها و راه‌حل‌هایی داشته، امروز برای مسائل روز جامعه، خصوصاً در میان طیف جوانان و سؤالاتی که آنها دارند، پاسخ قابل توجهی ندارد. یک اعتقادی هم هست که ا

منبع خبر:

خرید بلیط