عارف جان کمی استراحت کن!

هومن جعفری- یکی از بامز‌گی‌های وجود آقای عارف این است که وقتی هم می‌خواهد از برخورد امنیتی با معلمان گلایه کند‌، حرف نمی‌زند بلکه توئیت می‌کند! واقعا خدا این شیردلان را از ما نگیرد که بدون آنها نمی‌دانیم چه کنیم. عارف جان بس است برادر! این همه صحبت می‌کنی گلویت درد می‌گیرد. یک مقدار هم استراحت کن!
خرید بلیط