بچه‌هایی که تولید را معنا می‌کنندمحدثه جعفری
 روزنامه‌نگار
مهم‌ترین خوبی‌شان لبخندی است که بی‌منت همیشه بر صورتشان در هر شرایطی جاریست؛ افرادی که قلب‌های رنگین کمانی دارند و با بدی بیگانه‌اند. شاید اصلاً بدی را نمی‌شناسند و فقط خوبی در روحشان دمیده شده است.  راهش خیلی هم دور نیست، کافی است مسیری را تا خیابان ولیعصر(عج) طی کنید و در بن‌بست شمس آنان را بیابید. جلوی در ورودی ساختمان که رسیدم از پشت نرده‌ها سه نفرشان را دیدم که با هم توپ بازی می‌کنند، وارد حیاط  که شدم به سمت من چرخیدند و همان لبخند همیشگی بر لبانشان نشست بی‌آن که مرا بشناسند، سلام کردند و من نیز پاسخشان را با لبخند دادم. سری در حیاط چرخاندم، چشمم به تابلوی سبزرنگ بالای در افتاد که رویش نوشته بودند «مرکز توانبخشی و حرفه آموزی» وارد سالن اصلی شدم و سراغ مدیریت مرکز را گرفتم.

هدف استقلال افراد کم توان ذهنی
از قبل هماهنگ کردم تا امروز چرخی در این مرکز بزنم و با فعالیت‌هایش آشنا شوم. برای آشنایی بیشتر پای صحبت‌های الهام اصلانی، مدیر این مرکز توانبخشی و حرفه‌آموزی نشستم تا در مورد فعالیت‌های این مرکز و ا

منبع خبر:

خرید بلیط