کمبود معلم؛ دغدغه تازه نظام آموزشی


گروه اجتماعي: تا پايان سال تحصيلي جاري، تعداد زيادي از معلمان بازنشسته مي‌شوند و همين مساله موجب شده تا از مدت‌ها قبل مسئولان وزارت آموزش و پرورش درباره کمبود معلم در آغاز سال تحصيلي آينده هشدار دهند. آنطور که پيش از اين برخي از مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند، به دليل خروج نيروي انساني از سال 97 به بعد اين وزارتخانه به شدت با کمبود نيرو مواجه مي‌شود و تعداد افرادي که شرايط بازنشستگي پيدا مي‌کنند افزايش پيدا مي‌کند. قرار است امسال 65 هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته شوند و همينطور تا چهار سال آينده اين تعداد شيب افزايشي خواهد داشت و بايد از روش‌هاي مختلفي براي تأمين نيروي انساني در سال تحصيلي آينده و سال‌هاي بعد استفاده کنيم تا مشکلاتي براي نظام آموزش و پرورش کشور ايجاد نشود.
وزير آموزش‌وپرورش با اشاره به اينکه کمبود نيروي انساني مهمترين چالش مهر ۹۷ است، گفت: در هفته‌هاي آينده برنامه‌هاي جديدي براي مدارس تيزهوشان ارائه مي‌کنيم. به گزارش تسنيم، سيدمحمد بطحايي در گردهمايي اعضاي شوراي معاونان و مديران کل آموزش و پرورش سراسر کشور در اردوگاه شهيد باهنر تهران، اظهار کرد: مدرسه محوري مهم‌ترين سياست آموزش و پرورش است که با هدف کيفيت بخشي نظام تعليم وتربيت صورت مي‌گيرد. وي گفت: مدرسه از ديرباز مورد توجه بوده و براساس سند تحول نيز بايد در کانون اصلي تعليم و تربيت باشد، بنابراين بايد تلاش کنيم اين امر محقق شود. مدرسه اصلي‌ترين سازمان در نظام آموزش و پرورش است و حوزه‌هاي ستادي نقش پشتيباني دارند و من به عنوان وزير خود را خادم مدارس مي‌دانم.
بطحايي ادامه داد: متأسفانه امروزه اهميت اداره منطقه از مدرسه، اداره کل از منطقه و ستاد از اداره کل بيشتر است در حالي که مدرسه بايد از اين‌ها مهمتر باشد. اجراي نظام سنجش شايستگي‌هاي حرفه‌اي، تفويض اختيار به مدارس و اجراي طرح کنترل و تضمين کيفيت عالي، موضوعاتي هستند که در آموزش و پرورش در حال اجراست. ارتباط مستقيم با مديران بسيار ضروري است، راه‌اندازي تلويزيون تعاملي نيز در اين راستا انجام گرفته است، لذا مديران نبايد هيچگاه درب دفتر خود را روي ارباب رجوع ببندند و دائما بايد تعامل داشته باشند و حرف دل آنها را بشنوند. وزير آموزش و پرورش همچنين گفت: سياست ما با نشاط‌سازي مدارس و کاهش استرس است در اين راستا برحذف آزمون‌ها تأکيد داريم و در هفته‌هاي آينده برنامه‌هاي جديدي براي مدارس تيزهوشان ارائه مي‌کنيم. از دستاوردهاي دولت تدبير واميد در آموزش و پرورش، افزايش پوشش تحصيلي و درصد باسوادي است، لذا تقويت مراکز يادگيري محلي در دستور کار است.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به شعار سال تأکيد کرد: مديران کل تلاش کنند استفاده از کالاي ايراني در مدارس نهادينه شود و مدارس را به استفاده از تجهيزات ايراني تشويق کنند. امنيت اردوهاي دانش‌آموزي از اولويت‌هاي اول آموزش و پرورش و استان‌ها بوده و اين اردوها بايد با هماهنگي و رعايت کنترل اردوها و اخذ مجوز برگزار شوند. بطحايي خاطرنشان کرد: آسيب‌هاي اجتماعي در بين دانش‌آموزان تا اندازه‌اي وجود دارد و ما از هيچ تلاشي براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي دريغ نخواهيم کرد اما تبليغات و ادعاها در اين زمينه بايد واقع بينانه و دقيق و به گونه‌اي باشد که خانواده‌ها احساس امنيت کنند و دغدغه حضور فرزندشان در مدرسه را نداشته باشند. با توجه به فرارسيدن ماه مبارک رمضان، در دوره ابتدايي اگر تدريس کتاب‌ها و ارزشيابي تا پايان ارديبهشت ماه به پايان برسد نيازي نيست دانش آموزان در خرداد ماه در مدرسه حضور پيدا کنند. در پايان وزير آموزش و پرورش بر به کارگيري نيروهاي جوان و کاهش سن مديران و چابک سازي بدنه مديريت تأکيد کرد.


خرید بلیط