نوبخت: دولت را وادار نکنید برخی مسائل را بگوید
«وقت آن را نداریم که هم از یک سو با دشمنان خارجی پنجه در پنجه بیفکنیم و از این سو در داخل نگاهمان به دوستانمان باشد که از پشت خنجر نزنند.» این سخن، واکنش یا به تعبیر بهتر، گلایه سخنگوی دولت از رفتارها و البته تخریب‌ها و کارشکنی‌هایی بود که پس از خروج امریکا از برجام نسبت به دولت صورت گرفت.
روز گذشته در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت، «ایران» از محمدباقر نوبخت درباره تخریب‌ها پرسید؛ «نشانه‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد اتاق فکر تخریب دولت فعال شده است، اینکه هنگام قرائت گزارش دوتابعیتی‌ها در مجلس، نام سه عضو پیشین مذاکره‌کننده به‌عنوان دوتابعیتی و جاسوس معرفی می‌شود، اینکه مدعی می‌شوند تضمین رئیس جمهوری به اروپا برای ماندن در برجام سبب خروج امریکا شد یا فضاسازی‌ها درباره لوایح پالرمو و FATF نشانه‌های بارز فعال شدن اتاق فکر تخریب دولت است، آن هم در زمانی که کشور و نظام به یکصدایی و همگامی در مقابله با توطئه‌های خارجی نیاز دارد.»
سخنگوی دولت گفت: پیش از هرچیز باید توجه داشته باشیم که افکار عمومی و ملت ایران با‌ وجود همه تخریب‌ها و در مواقع مختلف نشان

منبع خبر:

خرید بلیط