روزنامه تجارت
1395/12/28

سـالِ سـخت

گروه اجتماعی: «سال سخت»، بهترین تعریف برای سال 95 است. حوزه اجتماعی این سال بیش از هرچیز شاهد تعدد اتفاقات تلخ بود. سال 95 شاهد فاجعه‌های زیادی بود؛ سالی پر از حادثه. سال 95 هم آتش‌سوزی داشت، هم سیل، بهمن و گرد و غبار؛ سالی که هم برخورد مرگبار قطار را دید، هم گورخواب‌های حاشیه پایتخت. شهرداری و شورای شهر پایتخت هم در سال 95 بدون حاشیه نبودند، سال آخر دور چهارم شورای شهر تهران هم املاک نجومی داشت، هم استخدام و بیلبوردهای تبلیغاتی نجومی. تهران 95 هم روزهای آلوده‌ای داشت که نفس‌های شهر را به شماره انداخت، هم شاهد تکرار سریال فرونشست بود. گزارش پیش رو تلاش می‌کند تا مروری گذرا و سریع باشد بر مهمترین اتفاقات و رویدادهای اجتماعی سالی که آخرین روزهای آن در حال سپری شدن است.