روزنامه خراسان
1395/12/28

سلام بهار سلام زندگی

نوروز که می شود می توانیم با کمک شادی خانه دلمان را آنقدر بتکانیم که هر چه حس و حال بد است از جسم و جان مان دور شود و با لبخند، با خوشحالی، با نگاهی مثبت به استقبال سال نو برویم، تا روزهایمان، تا زندگی مان، تا نگاه مان را نو کنیم و مثل طبیعت تازه شویم، شاداب شویم. برای همین ما آستین ها را بالا زدیم و چند صفحه شاد و شنگول و متفاوت از آنچه همیشه بوده، برای تان تدارک دیده ایم تا در خانه تکانی روح تان سهیم باشیم. قرار است در این صفحات بخوانیم و ببینیم و بخندیم،پس کمی وقت بگذارید ضرر نمی کنید. ممنون  بابت یک سال همراهی و همدلی تان و خدا قوت