روزنامه خراسان
1395/12/28

تو کوثر همه سوره های طاهایی

بشارت باد بر اهل زمین که خورشید فاطمه(س) از کرانه هستی بردمید؛ همویی که آمد تا نامش، ریشه بدی را بخشکاند و آتش دوزخ را بر پیروان راه رستگاری سرد کند. زهرا(س) آمد تا زن را به بهترین شکل، برای آنان که قدرش را نمی شناسند، معنا کند. مرضیه(س) چشم به جهان گشود تا زیباترین نغمه هستی در خانه سیدالمرسلین (ص) به گوش برسد. او که آمد، فرشته ها جشن گرفتند و بهشت را زینت بستند. گل زیبای باغ احمد باز شد و از عطرش، ساکنان آسمان و زمین، به وجد آمدند و سرود شادی خواندند؛ پروردگار عالم نام دوستدارانِ عارف به حق او را در لوح وارثان فردوس برین نوشت و نامش را کلید گشایش و رهایی از کژی و ناراستی قرارداد. سلام خدا بر تو باد! ای دختر رسول خدا! ای همسر علی مرتضی! ای مادر حسنین! دستمان را بگیر در این روزگار گمراهی ها که سخت محتاجیم به شفاعتت؛ یا وجیهة عندا...، اشفعی لنا عند ا...