الزامات انتخاب شهردار تهران

پروانه مافی
نماینده مجلس شورای اسلامی

این روزها بحث انتخاب شهردار پایتخت  به بحث داغ محافل شهری بدل شده است و گمانه زنی‌ها برای کاندیداهای این  پست  مهم در رسانه‌ها و فضای مجازی  ادامه دارد اما فارغ از این مسائل آنچه حائز اهمیت است  اداره مطلوبِ شهرداری تهران است زیرا  مدیریت چنین نهاد اجرایی غیردولتی از بسیاری  از وزارتخانه‌ها سخت‌تر است. شما در یک وزارتخانه می‌دانید که ذینفعان مشخص و محدودی را باید راضی کنید.اما در شهرداری تهران  اینگونه نیست. شهردار تهران به واسطه استقرار پایتخت کشور در این شهر،  باید همه مردم و نهادهای موجود در کشور را راضی نگه دارد. هم شهروندان عادی، هم بخش خصوصی، هم سازمان‌های مردم نهاد و هم دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید از عملکرد شهرداری تهران رضایت نسبی داشته باشند و به نظر من این موضوع در شرایط کنونی پُر رنگ‌تر شده است.
از طرفی شهردار آینده تهران باید از هنرِ مدیریت ذینفعان شهری برخوردار باشد و مدیرانی که از این توانایی برخوردار باشند معدودند، چرا که هنرِ مدیریت ذینفعان شهری اگرچه تا

منبع خبر:

خرید بلیط