تب و تاب انتخاب شهردار


گروه اجتماعي: روز گذشته پنجاه و ششمين جلسه شوراي شهر تهران برگزار شد، جلسه‌اي که زير سايه مسائل مربوط به انتخاب شهردار جديد براي پايتخت بود. طي روزهاي گذشته از راي مثبت اعضاي شوراي شهر به استعفاي محمدعلي نجفي، گمانه‌زني‌ها درباره انتخاب شهردار جديد مورد توجه قرار گرفته و چند روزي است که رسانه‌ها نيز مشغول مطرح کردن گزينه‌ها هستند. در همين حال آنطور که خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند روز گذشته محسن‌هاشمي، رئيس شوراي شهر پايتخت گفت: شوراي شهر تهران در فرايند مشخصي نسبت به انتخاب شهردار تهران اقدام خواهد کرد. وي اضافه کرد: مقرر شده جلسات هم‌انديشي برگزار شود تا در اين جلسات درخصوص انتخاب شهردار تهران تصميم‌گيري شود. رئيس شوراي شهر تهران همچنين با تاکيد بر لزوم مشورت اعضا براي انتخاب شهردار آينده شهر تهران خاطرنشان کرد: بدون شک ابتدا جلسات مشورتي برگزاري مي‌شود تا در نهايت شهردار پايتخت انتخاب شود.
اعضاي شوراي شهر، شهردار نمي‌شوند
محسن‌هاشمي، رئيس شوراي شهر نيز در کنار ديگر اسامي‌يکي از گزينه‌هايي بود که طي روزهاي گذشته گمانه‌زني درباره احتمال شهردار شدن او به صورت جدي مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. با اين حال روز گذشته علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تلويحا اعلام کرد که صحبتي درباره شهردار شدن‌هاشمي‌مطرح نيست. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره سرانجام انتخاب شهردار تهران گفت: هنوز گزينه‌اي براي شهرداري انتخاب نشده و هيچ يک از اعضا نيز براي شهردار شدن از شورا خارج نمي‌شوند. وي ادامه داد: در حال حاضر شهرداري تهران سرپرست دارد و براساس قانون سه ماه مي‌توان تهران را با سرپرست اداره کرد. سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينکه در راستاي انتخاب شهردار جلسه هم‌انديشي براي بررسي فرآيندها برگزار شد، گفت: در مردادماه اعضاي شوراي شهر بحث انتخاب شهردار را در دستور کار قرار داده و نهايتا 16 معيار پيش‌بيني شد. اعطا افزود: اکنون براي اينکه ببينيم آيا همان فرآيند و شيوه ادامه يابد يا نه؟ جلسه‌اي برگزار کرديم و جمع‌بندي کلي جلسه اين بود که شيوه و فرآيند انتخاب شهردار متفاوت از گذشته نباشد. وي با بيان اينکه طي چند روز اخير اسامي‌و نام‌هايي در مورد گزينه‌هاي شهرداري تهران از سوي رسانه‌ها و جريان‌ها اعلام شده، گفت: اين اسامي‌تنها گمانه‌زني رسانه‌اي است. اعظا همچنين در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا شهردار آينده از ميان اعضاي شوراي شهر انتخاب مي‌شود، تاکيد کرد: ما در گذشته بين اعضاي شوراي شهر بحث داشتيم و به اين نتيجه رسيديم که هيچ کدام از اعضاي شورا از شورا خارج نشوند.
تغيير فرايند انتخاب شهردار تهران
از طرف ديگر روز گذشته يکي از اعضاي شوراي شهر تهران اعلام کرد که قرار است تغييراتي در فرايند انتخاب شهردار رخ دهد. محمد عليخاني در گفتگو با فارس با اشاره به هم‌انديشي اعضاي شوراي شهر، گفت: در اين جلسه درخصوص فرايند انتخاب شهردار بحث و بررسي‌هايي صورت گرفت و قرار شد تغييراتي در فرايند انتخاب شهردار ايجاد شود. وي با بيان اينکه قبلا دستورالعملي براي انتخاب شهردار تهيه کرده بوديم، گفت: قرار است چند آيتم آن تغيير کند. به گفته عليخاني اعضاي شورا قرار است پيشنهادات خود را در اين باره تهيه کرده و روز سه‌شنبه در جلسه هم‌انديشي ديگري که برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسي قرار گيرد. وي درپاسخ به اين پرسش که درخصوص گزينه‌هاي شهرداري تهران موضوعاتي مطرح شد؟ گفت: وارد اين بحث نشديم و قرار است فعلا تغييراتي در فرايند انتخاب شهردار ايجاد کنيم.
انتخاب شهردار تهران تا يک ماه آينده
در همين حال عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه هر فردي مي‌تواند يکي از گزينه‌هاي شهرداري تهران باشد، گفت: تا يک ماه آينده تکليف شهردار تهران مشخص مي‌شود. زهرا نژادبهرام در گفتگو با تسنيم، با اشاره به برگزاري نخستين جلسه هم‌انديشي براي تعيين فرايند و شاخص‌هاي انتخاب شهردار تهران اظهار کرد: اين جلسه صبح روز يکشنبه با حضور اعضاي شوراي شهر تهران برگزار شد. وي تصريح کرد: در اين جلسه شاخص‌هاي مورد نظر درخصوص انتخاب شهردار تهران مطرح شد و قرار شد اعضاي شوراي شهر تهران تا روز سه‌شنبه هفته جاري نظرات و پيشنهادات خود را در اين بخش در اختيار هيئت رئيسه شوراي شهر تهران قرار بدهند.
نژادبهرام با تاکيد بر اينکه شوراي شهر تهران تلاش مي‌کند تا يک ماه آينده شهردار تهران را انتخاب کند، گفت: زمان‌بندي براي اين بخش پيش‌بيني شده اما تلاش مي‌شود کمتر از يک ماه شهردار تهران انتخاب شود. عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان دارد محسن‌هاشمي‌به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شود، گفت: هر چيزي احتمال دارد اما اين موضوع بعيد است چراکه اعضاي شوراي شهر تهران قبل از آغاز به کار رسمي‌شورا ماده واحده‌اي را به امضا رساندند که در آن تاکيد شده که هيچ يک از اعضاي شوراي شهر تهران از پارلمان خارج نشوند.


خرید بلیط