آب پاکی مسئولان روی دست کارمندان خارج شده از تهران

پس از سوالات و ابهامات برخی دستگاه ها در خصوص شرایط نقل و انتقال کارمندانی که در دولت نهم و دهم از تهران خارج شده اند، یک مقام مسئول با ارسال توضیحاتی تاکید کرده مصوبات سال های 86 و 88 کابینه وقت، برای متقاضیان انتقال از تهران، واجد احکامی در مورد اعطای تسهیلات بود که با توجه به امکانات دولت، قابل تحقق نبوده و از طرف دیگر سایر احکام آن از جمله اعطای گروه تشویقی، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عملا منتفی است و سایر احکام مصوبات مذکور نیز با گذشت چندین سال از تاریخ تصویب، عملا محلی برای اجرا ندارد.
خرید بلیط