بالاتر از منافع جناحی

بسم‌الله الرحمن الرحیم
حمایت از دولت‌ها برای حفاظت از اصل نظام است. نه فقط دولت به معنای قوه مجریه، بلکه تمام ارکان و اجزاء نظام اعم از قوای سه گانه و نیروهای مسلح و امنیتی و کلیه بخش‌های فعال در مدیریت کشور باید حمایت شوند تا بتوانند با قوت و قدرت به وظایف ذاتی خود عمل کنند و امور جاری را به پیش ببرند.
اگر نظام جمهوری اسلامی در 40 سال عمر خود توانسته در برابر انواع توطئه‌ها و کارشکنی‌ها بایستد و بالنده و سرافراز به پیش برود، به دلیل حمایت‌های همه جانبه مردم و تعامل سازنده ارکان و اجزاء نظام بوده است. اینکه امروز حتی قدرت‌های سلطه گر جهانی اعتراف دارند که ایران در منطقه غرب آسیا توانسته با اقتدار در برابر آنها بایستد و توطئه‌های آنها در سوریه و عراق و یمن را خنثی کند به همین دلیل است. این اقتدار درصورتی می‌تواند ادامه یابد که دولت حاضر در میدان پرمخاطره شرایط کنونی منطقه، تنها نماند و حمایت شود.
متاسفانه در شرایطی که ولیعهد شرور و جنگ افروز عربستان در یک سفر دوره‌ای با ولخرجی‌های چند صد میلیارد دلاری درحال توطئه چینی علیه جمهوری اسلامی ایران است و رئیس‌جمهور افراطی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران چنگ و دندان نشان می‌دهد، عده‌ای در داخل کشور با توطئه چینی اقتصادی و عده‌ای نیز با توطئه‌های تبلیغاتی و تهدید و ارعاب تلاش می‌ کنند دولت را نه تضعیف بلکه ساقط کنند. پشت پرده مسائل ارزی در هفته گذشته اگر با جزئیات و به روشنی برای مردم تشریح شود، مشخص خواهد شد چه دست ‌های آلوده‌ای درحال توطئه چینی علیه دولت هستند. در کنار این عناصر، کسانی هم با دمیدن در بوق‌های تبلیغاتی برای برپا کردن یک جنگ روانی تلاش بی‌سابقه‌ای کردند تا زمینه را برای استعفای رئیس‌جمهور و سقوط دولت فراهم سازند. خوشبختانه این توطئه داخلی با تحرک بموقع دولت، خنثی و راه بر بدخواهان بسته شد ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهند این عناصر دست از توطئه برنخواهند داشت و به چیزی غیر از رسیدن به هدف اصلی خود راضی نخواهند شد.
نکته‌ای که عقلای کشور و سران جناح‌ها باید به آن توجه کنند این است که همه باید منافع ملی و مصالح عمومی را بر منافع جناحی ترجیح بدهند. دولت‌ها با راهکار مشخص قانونی یعنی انتخابات و آراء مردم می‌آیند و می‌روند. راهکارهای دیگر از قبیل توطئه چینی‌های اقتصادی، فشارهای روانی و تهدید و ارعاب، اولاً راه به جائی نخواهند برد و ثانیاً اگر موثر واقع شوند به نفع دشمن مشترک و به زیان نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. سوداگرانی که به خاطر جیب خود حاضر نیستند دولت قانونی را تحمل کنند و تلاش می‌کنند با تکیه بر ابزارهای مالی و تبلیغاتی و فشارهای گوناگون، قدرت را دردست بگیرند تا جیب خود را بیشتر پر کنند باید به این واقعیت توجه کنند که هرچند برای چند روز ممکن است بتوانند افکار عمومی را با خود همراه کنند ولی این فریب را نمی‌توانند در دراز مدت ادامه دهند. مردم، سرانجام متوجه ترفندهای آنان می‌شوند و در زمان مقتضی در برابر آنان می‌ایستند و آنچه را به مصلحت کشور و نظام تشخیص بدهند انجام خواهند داد.
مصلحت کشور و نظام در وحدت و انسجام تمام ارکان و اندام‌ها و اجزاء نظام برای پیشبرد امور است و هر جا ایراد و اشکالی وجود دارد نیز با همفکری و حسن نیت قابل برطرف کردن است. اگر تقابل جای تعامل را بگیرد، فقط دشمن است که به اهداف خود خواهد رسید و کشور و ملت دچار خسران خواهند شد.
مسئولان دولتی نیز باید به موقع در تمام زمینه‌ها وارد تعمل شوندو اجازه ندهند زمینه‌ای برای سوءاستفاده بدخواهان پیدا شود. علاوه بر این، اطلاع رسانی دقیق و به موقع توسط مسئولان اجرائی عامل موثری در مقابله با توطئه‌های بدخواهان است که متاسفانه مورد غفلت است. مردم، حق دارند از واقعیت‌های پشت پرده با خبر باشند.
خرید بلیط