ضوابط فعالیت صرافی‌ها اعلام شد

بانک مرکزی در اطلاعیه‌های جداگانه درباره تعیین سیاست‌های جدید ارزی، ضوابط فعالیت صرافی‌ها و همچنین کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را اعلام کرد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تصویب‌‌نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 22 فروردین سال جاری هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت مجاز صرافی‌ها به شرح زیر است:
*انتقال ارز به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی
*خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان
*فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی
*تمام صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد.
*تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است.
*انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی‌های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.
*جزئیات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات طی بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می‌توانند نسبت به سپرده‌گذاری آن نزد بانک‌ها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده‌های مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود.
بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری درباره تعیین سیاست‌های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مواردی را به شرح زیر ابلاغ کرد:
*واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.
رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب‌های قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.
چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی/بروات اسنادی مدت‌دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش/ثبت شده‌‌‌اند بعد از تاریخ 21 فروردین ماه جاری باشد، تامین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان‌‌پذیر خواهد بود.
خرید بلیط