استاد شهريار؛ غریب در وطن

تخريب تنديس استاد شهريار در ميداني به همين نام در شهر پارس‌آباد استان اردبيل، با واكنش‌هاي تند بسیاری مردم در شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد. خبري كه مشخص شدن هويت تخريب‌كنندگان، تلخي آن را صد چندان كرد. به‌گفته شهردار پارس‌آباد، عضو شوراي شهر پارس آباد خود اقدام به تخريب تنديس استاد شهريار كرده است. تخريبي كه بيش از تنديس استاد شهريار هويت و يكپارچگي ايرانيان را تخريب كرده است. جريان‌هاي قوم‌گرايي نيز در اين ميان به‌دنبال تفرقه‌افكني ميان اقوام ايراني هستند.
اقدامي خودسرانه و بدون مجوز
رحمت انوري ،شهردار پارس‌‌آباد به «قانون» در اين‌باره مي‌گويد:«يكي از اعضاي شوراي شهر، خودسرانه و بدون داشتن مصوبه شورا و مجوز شهرداري، تنديس استاد شهريار را تخريب كرده است. اين تنديس در ميدان شهريار، محله فرودگاه، شهر پارس آباد قرار داشت كه صبح روز شنبه، اين عضو شوراي شهر آن را با كلنگ شكسته و تخريب كرده است. پس از اين تخريب، شهرداري تنديس را جمع‌آوري كرده و در اسرع وقت نسبت به نصب تنديس جديد استاد شهريار اقدام خواهيم كرد».
شكايت از عضو متخلف شوراي شهر
انوري با اشاره به اينكه شهرداري از اين عضو شوراي شهر شكايت كرده است، ادامه مي‌دهد:« شهر قانون دارد و هيچ فردي حق انجام چنين حركت‌هاي غيرقانوني را ندارد. به همين دليل از عضو شوراي شهر كه تنديس استاد شهريار را تخريب كرده است، شكايت كرده‌ايم. مراجع قضايي درحال بررسي و پيگيري اين موضوع هستند. مردم پارس آباد بسيار از اين حادثه ناراحت شده‌اند».
احضار عضو متخلف به دادسرا
همچنين دادستان پارس‌آباد درباره تخريب تنديس استاد شهرياد گفته است:« یکی از اعضای شورای شهر پارس آباد که موقع تخریب تندیس استادشهریار در ‌میدان شهریار پارس آباد حضور داشت، براي توضیحات احضار شده است».
استاد شهريار از مفاخر ايراني هستند
بهروز عبداللهی سخنگوي شوراي شهر پارس‌آباد با تاكيد بر اينكه اجازه بدهيم كه اين كار نخست از طريق مراجع قانوني طي شود، به «قانون» مي‌گويد:« نمي‌توان تا اظهارنظر مراجع رسمي قضايي در اين‌باره قضاوت و پيش‌داوري كرد. با پررنگ كردن اين ماجرا نبايد آن را به يك جنجال بزرگ ملي تبديل كرد. اما مساله مهم اين است كه شوراي شهر پارس‌آباد به هيچ‌عنوان مصوبه‌اي درباره تخريب، جابه‌جايي و حذف تنديس استاد شهريار نداشته است؛ در اين مورد متاسفانه خودسرانه اقدام به انجام اين كار كردند. استاد شهريار از مفاخر آذربايجان و از افتخارات ايران است. ما هم مخالف برچيده شدن چنين تنديس‌هايي هستيم كه مايه مباهات و فخر كشور هستند».
عبداللهي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در گذشته عضو متخلف شوراي شهر درباره تخريب تنديس استاد شهريار طرحي در شوراي شهر مطرح كرده يا از انجام چين كاري سخن گفته است، مي‌گويد:« بنده به عنوان عضو شوراي شهر مخالف يك سري طرح‌هايي هستم كه در گذشته اجرا شده است اما قانون به من هيچ‌گاه اجازه نمي‌دهد كه بدون هيچ توجيه‌ومجوزي با كلنگ آن پروژه را تخريب كنم. حتي اگر اعضاي شوراي شهر به‌صورت سليقه‌اي درباره پروژه‌ها برخورد كنند، دوباره بايد از طريق قانوني، پيگير حل آن باشيم. چنين اقداماتي تنها موجب تحريك احساسات مردم مي‌شود و حتي اگر اين حركت سهوي نيز باشد، پيامدهاي بدي خواهد داشت.
به‌عنوان مسئول حق نداريم حركت غير مسئولانه انجام دهيم. اگر مسئولي با يك تنديسي، نوع، شكل، جانمايي و مكان آن مشكلي دارد، بايد از طريق قانوني براي تغيير آن اقدام كند».
تنديس زيباتري به‌زودي نصب مي‌شود
عبداللهي مي‌افزايد:« انجام چنين حركاتي عمدي يا سهوي، منجر به تحريك احساسات مردم به‌ويژه ترك‌زبان‌ها مي‌شود. اما نبايد فراموش كرد كه استاد شهريار شاعري فراقومي و يك چهره ملي است كه بي احترامي به ايشان موجب ناراحتي و دل‌شكستگي بسياري ايرانيان در گوشه و كنار كشور شده است. مرزبندي استاد شهريار و نگاه قومي به آن، خيانت در حق فرهنگ و ميراث مردم كشور است. براي جبران اين حادثه تلخ شوراي شهر، نصب تنديس استاد شهريار را در اولويت كاري خود قرار داده است و تنديسي بهتر از گذشته به‌زودي در ميدان شهر نصب خواهد شد».
هوشياري آذري‌زبان‌ها
تخريب تنديس استاد شهريار كه محبوبيت وصف‌ناپذيري ميان آذري‌زبان‌ها دارد، اعتراض نه‌تنها آذري‌ها بلكه بسياري ايرانيان را بر انگيخته است. اتفاقي كه موجب تحريك و جريحه‌دار شدن احساسات مردم شده و در اين ميان برخي جريان‌هاي پانتكريسم به‌دنبال تحريك آذري‌زبان‌هاي ايراني هستند. اما مردم آذربايجان مانند هميشه هوشيار در برابر چنين جريان‌هايي عمل خواهند كرد؛ چرا كه آن‌ها ضربه‌های سخت و البته جبران‌ناپذيري از اختلاف‌هاي قومي متحمل شده‌اند. ‌آذري‌زبان‌ها هيچ‌گاه تمايل به تكرار تجربه‌هاي تلخ گذشته مانند دست درازي و اشغال آذربايجان توسط كشورهاي همسايه را ندارند. بيش از آنكه خود را آذري بدانند، ايراني مي‌نامند و فتنه برخي جريان‌هاي قوم‌گرا راه به جايي نخواهد برد.
اما هرگز نبايد فراموش كرد كه عملكرد غلط يك عضو شوراي شهر، مي‌تواند به يكپارچگي ايرانيان ضربه وارد كند. به همين دليل انتظار پيگيري و برخورد صريح و قاطع با متخلفان اين پرونده از سوي دستگاه قضا مي‌رود.
خرید بلیط