جهانگيري: به دنبال نظام جديد ارزي هستیم

نوسان‌هاي شديد ارزي طي ماه‌هاي اخير موجب شد تا 63نماينده مجلس، خواستار بركناري رئيس كل بانك مركزي شوند. اين در حالي است كه در آشفته بازار عدم شفافيت خريداران و فروشندگان ارز در اقتصاد ايران، جهانگيري در جلسه بررسي مسائل اقتصادي و ارزي مدعي پايه‌ريزي نظام جديد ارزي در كشور شده است.
در نشست علني روزگذشته مجلس 63 نفر از نمايندگان مجلس به رئيس‌جمهور ضرورت عزل رئيس‌كل بانك مركزي و عوامل دخيل در گراني ارز، متوقف‌كردن چرخه زندگي مردم و ضربه به نظام اقتصادي كشور را متذكر شدند. محمد دهقاني نماينده مردم چناران در نشست علني روز گذشته مجلس، به اتفاق 62 نفر از نمايندگان ديگر به رئيس‌جمهور ضرورت عزل رئيس بانك مركزي و عوامل دخيل در گراني ارز و متوقف‌كردن چرخه زندگي مردم و ضربه به نظام اقتصادي كشور را متذكر شدند. از سوي ديگر معاون‌اول رئيس‌جمهور گفت: تخصيص مابه‌التفاوت قيمت ارز موردنياز كالاهاي اساسي و نيز داروهاي مورد نياز در سريع‌ترين زمان لازم تأمين خواهد شد تا كوچك‌ترين خللي در تأمين نيازهاي كشور ايجاد نشود.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول رئيس‌جمهوري، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، روز گذشته در ادامه جلسات ستاد اقتصادي براي ساماندهي بازار ارز كشور گفت: تخصيص مابه‌التفاوت قيمت ارز مورد نياز كالاهاي اساسي و نيز داروهاي مورد نياز در سريع‌ترين زمان لازم تأمين خواهد شد تا كوچك‌ترين خللي در تأمين نيازهاي كشور ايجاد نشود. وي با بيان اينكه مهم‌ترين رمز موفقيت طرح سامان بخشي به نظام ارزي كشور اطلاع‌رساني صحيح است، گفت: مردم مطمئن باشند كه دولت با همراهي آنها و بنگاه‌هاي اقتصادي به دنبال پايه‌ريزي نظام ارزي جديد به منظور تأمين منافع ملي كشور است.
معاون اول رئيس‌جمهور جذب اسكناس و ارز نقدي موجود در جامعه در نظام بانكي را راهكاري مؤثر براي صيانت از پول ملي و دارايي‌هاي مردم دانست و اظهار داشت: مقررات مطلوبي براي جذب اين منابع تنظيم شده است و بانك‌ها بايد در فضاي رسانه‌اي و اطلاع‌رساني دقيق در اين خصوص براي جذب ارز نقدي موجود در جامعه برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهند.
وي بر همكاري و هماهنگي بانك مركزي با بانك‌ها و نهادهاي اقتصادي نظير صرافي‌ها تأكيد كرد و گفت: كارگروه‌هايي كه در دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت شكل گرفته بايد ضمن بررسي همه پيشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز راهكار‌هاي لازم را ارائه كنند.
در اين جلسه كه وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، امور خارجه و كشور و رؤساي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و نيز معاون اقتصادي رئيس‌جمهور حضور داشتند، آخرين وضعيت تحولات بازار ارز كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئيس كل بانك مركزي در اين جلسه ضمن قدرداني از همه دستگاه‌ها در كمك به اين بانك به منظور سامان بخشيدن به نظام ارزي كشور گفت: خوشبختانه پايه‌ريزي نظام جديد ارزي كشور به خوبي در ابعاد مختلف در حال انجام است و بانك مركزي در جلسات با گروه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و مالي به دنبال اخذ پيشنهادات و نيز اجراي دقيق مصوبات دولت و جلسات ستاد اقتصادي ساماندهي ارز به منظور سامان بخشيدن به بازار ارز كشور و نيز ايجاد شفافيت و نظارت بر منابع ارزي كشور است.
موضوع ارتباط ارز با تقويت صادرات، مديريت بازار ارز و نحوه تخصيص به واردكنندگان، مقابله با بازار سياه ارز، تعامل با صرافي‌ها و واردات در مقابل صادرات از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود كه تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ و مقرر شد، جزئيات مصوبات جلسه از طريق بانك مركزي اطلاع‌رساني شود. 14ميليارد دلار كاهش حساب سرمايه در 9 ماه در حالی که بانک مرکزی باید حواسش به ارزهای ملی باشد خالص حساب سرمايه در 9ماهه سال گذشته به منفي 14ميليارد و 110ميليون دلار رسيده است. براساس آمار نماگرهاي اقتصادي سه ماه سوم سال 96 تراز پرداخت‌ها در بخش حساب سرمايه و تغيير در ذخاير بين‌المللي، خالص حساب سرمايه در 9ماهه سال گذشته حساب سرمايه در كوتاه‌مدت منفي 14ميليارد و 324ميليارد تومان و در بخش بلندمدت مثبت 213ميليون دلار بوده است. همچنين تغيير در ذخاير بين‌المللي هم منفي 8ميليارد و 631ميليون دلار درج شده است. منفي‌شدن خالص حساب سرمايه در يك اقتصاد بيانگر جريان خروج سرمايه است كه براساس گزارش‌ اخير بانك مركزي، اين فرآيند در سال 92 تا 95 (به استثناي سال 94) وجود داشته و خالص حساب سرمايه منفي بوده است.
خرید بلیط