نوآوری زدن به سیم آخر نیست
نداسیجانی
هنرمقوله‌ای ارزشمند و پیچیده  است که بخشی از آن ذاتی بوده و بخشی دیگراکتسابی. بنابراین اگر فردی از بخش ذاتی آن برخوردار باشد با ممارست و آموزش صحیح و اصولی می‌تواند به آسانی به وادی هنر بپیوندد. هنرموسیقی نیز از این امر مستثنی نبوده و چه بسا بیشترین بهره را  از این گوهره ذاتی داشته است؛استادانی که موسیقی را موروثی به‌دست آورده و آن را به نسل بعد خود  منتقل کرده‌اند. اما شرایط و نسل امروز موسیقی نسبت به‌گذشته کمی متفاوت‌ترشده است. جوانانی که درحال حاضربه این وادی پیوسته‌اند با کسب تجربه‌هایی از گذشتگان و آنچه امروز در دنیای هنرو تکنولوژی رخ می‌دهد به‌دنبال اتفاق دیگری درموسیقی هستند که به نوعی نوآوری تعبیر می‌شود. نوآورانه‌هایی با عناصر مختلف موسیقی که گاهاً مسیر هنر را تغییر داده است.حسین علیزاده دراین باره براین نظر است: «متأسفانه نسل جدید ما دچار توهم در نوآوری شده‌اند. همه جوامع دنیا از فرهنگ خودشان متحول شده‌اند اما ما به کشورهای توسعه یافته چشم داریم و از آنها تقلید می‌کنیم. از نظر من موسیقی اوایل انقلاب بسیار نو‌تر از موسی

منبع خبر:

رزرو هتل