کاهش قيمت اوراق تسهيلات مسکن


با کاهش تقاضا در اوراق تسهيلات مسکن، قيمت هر برگ از اين اوراق روند نزولي را طي کرده به طوري که تعدادي از تسه‌ها کاهش قيمت حدود ۷ تا ۱۰ هزار توماني را تجربه کرده‌اند. در حال حاضر تهراني‌ها براي اخذ وام ۱۰۰ ميليون توماني مسکن بايد حدود ۱۲ ميليون تومان هزينه کنند.
در سال ۱۳۹۶ تقاضا براي اوراق تسهيلات مسکن نسبتا پايين آمد و اين کاهش تقاضا سبب شد قيمت اکثر تسه‌ها به کمتر از ۶۰ هزار تومان برسد. اين در حالي است که طي اسفند ماه سال ۱۳۹۶ قيمت هر ورق از اوراق تسهيلات مسکن حدود ۶۷ هزار تومان بود.
در حال حاضر قيمت حدودي هر برگ از تسه بهمن ماه ۱۳۹۶ حدود ۵۹ هزار و ۳۰۰ هزار تومان معامله و قيمت هر برگ از تسهيلات مسکن فروردين ماه ۱۳۹۶ حدود ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله مي‌شود.
قيمت‌هاي تقاضاي اوراق تسهيلات مسکن عمدتا کمتر از ۶۰ هزار تومان است، اين در حالي است که قيمت عرضه در تسه‌هايي به بيش از ۷۰ هزار تومان مي‌رسد هر چند که قيمت عرضه تعداد زيادي از تسه‌ها تيز کمتر از ۶۰ هزار تومان است.
اگر قيمت اوراق ۶۰ هزار توماني را مبنا قرار دهيم با توجه به اينکه زوج‌هاي تهراني براي دريافت وام ۱۰۰ ميليون توماني مسکن بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسکن خريداري کنند، بايد ۱۲ ميليون تومان صرف خريد اين ۲۰۰ برگ کنند. اين مبلغ با احتساب ۲۰ ميليون تومان وام جعاله که بابتش بايد ۴۰ برگ بهادار ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار توماني خريداري کرد، در مجموع براي دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني مسکن به علاوه جعاله حدود ۱۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان‌ مي‌شود.
همچنين زوج‌هاي غير تهراني که در شهرهايي با جمعيت بيشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي مي‌کنند، مي‌توانند تا سقف ۸۰ ميليون تومان وام بگيرند که براي گرفتن اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق بهادار خريداري کنند که با اين حساب بايد ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند که با احتساب ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي دريافت وام ۹۰ ميليون توماني بايد ۱۲ ميليون تومان پرداخت کنند.
علاوه بر اين زوج‌هاي ساکن در ساير شهرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ هزار نفر مي‌توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خريداري کنند که بايد ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بابت خريد اوراق بپردازند که براي دريافت ۲۰ ميليون تومان ديگر بابت وام جعاله بايد ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بپردازند. اين زوج‌ها در مجموع براي دريافت وام ۷۰ ميليون توماني بايد ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
مجردهاي تهراني نيز مي‌توانند تا سقف ۶۰ ميليون تومان و غير زوج‌هايي که در مراکز استان‌هاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا سقف ۵۰ ميليون تومان و در نهايت غير زوج‌هاي ساکن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان وام دريافت کنند که به ترتيب هر کدام بايد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهيلات مسکن را از فرابورس ايران خريداري کنند. با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين اوراق ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ ۶ ميليون تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمايل براي دريافت وام ۲۰ ميليون توماني جعاله بايد مبلغ دو ميليون و ۴۰۰ هزار تومان ديگر هم بپردازند.
اوراق تسهيلات مسکن توسط بانک مسکن منتشر مي‌شود. علاوه بر اين بانک ملي نيز به تازگي شروع به انتشار اين اوراق کرده است. اين اوراق قابليت معامله در فرابورس ايران را دارد و ارزش اسمي‌هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد است. اين اوراق با توجه به اينکه چقدر تا زمان اعتبارش باقي مانده داراي قيمت متفاوتي است. در صورتي که مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتي آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ديگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
کاهش قيمت اوراق مسکن با ورود بانک ملي ايران 
هر بانکي که بتواند اوراق مسکن را با قيمت کمتري در اختيار مردم قرار دهد، خدمت بزرگي به جامعه به ويژه دهک‌هاي ضعيف و متوسط کرده است.
کارشناسان اقتصادي معتقدند سير نزولي قيمت اوراق مسکن در فرابورس که از روزهاي انتهايي سال گذشته آغاز شده، مي‌تواند به علت انتظار براي انتشار اوراق مسکن بانک ملي ايران و شکسته شدن انحصار در اين بازار باشد. تاکنون حدود ۱۴ هزار فقره حساب ويژه طرح مسکن در واحدهاي بانک ملي ايران افتتاح شده و خريد و فروش اوراق آن به زودي کليد خواهد خورد که در اين صورت حتي ادامه اين روند کاهشي نيز پيش بيني مي‌شود.
در همين رابطه نايب رئيس اول اتحاديه صنف مشاوران املاک تهران در گفتگو با روابط عمومي‌بانک ملي ايران گفت: هر بانکي که بتواند اوراق مسکن را با قيمت کمتري در اختيار مردم قرار دهد، خدمت بزرگي به جامعه به ويژه دهک‌هاي ضعيف و متوسط کرده است.
حسام عقبايي درباره کاهش بي سابقه قيمت اوراق مسکن در بازار فرابورس و ورود بانک ملي ايران به بازار عرضه اين اوراق بيان کرد: طرح ويژه مسکن بانک ملي ايران مي‌تواند قدرت خريد مردم را افزايش دهد و به نوعي انحصارشکني در بازار پرداخت تسهيلات مسکن است.
وي تصريح کرد: اصولا رقابت ميان بانک‌ها با ساير بخش‌ها مانند هلدينگ‌ها در همه جاي دنيا وجود دارد و هر بانک و يا مجموعه‌اي که بتواند زمينه کاهش ‌قيمت تمام شده تسهيلات بانکي را براي مردم فراهم کند، در واقع اقدام شايسته‌اي به لحاظ اقتصادي در ديد افکار عمومي‌انجام داده است.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک تهران نيز درباره طرح ويژه مسکن بانک ملي ايران معتقد است: اين طرح مي‌تواند علاوه بر شکستن انحصار در حوزه تسهيلات مسکن، رونق مناسبي نيز در اين بازار ايجاد کند.
مصطفي قلي خسروي گفت: عملياتي شدن طرح ويژه مسکن بانک ملي ايران در بازار انحصاري کنوني بسيار قابل تقدير است و سود تسهيلات مسکن بانک ملي ايران که ۱۷.۵ درصد و پايين تر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار است، مي‌تواند جذابيتي براي طرح باشد.
در طرح ويژه مسکن بانک ملي ايران، متقاضيان مي‌توانند با سپرده گذاري هر۱۸۲ ميليون ريال در هر يک از شعب بانک، به ازاي هر يک ماه ماندگاري، يک برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن دريافت کنند که هر برگ اوراق قابليت تبديل شدن به پنج ميليون ريال تسهيلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد را دارد. در اين طرح به مبلغ سپرده مشتريان ۱۰ درصد سود ساليانه تعلق مي‌گيرد. سقف تسهيلات انفرادي در تهران به ازاي هر نفر ۶۰۰ ميليون ريال به همراه ۱۰۰ ميليون ريال تسهيلات جعاله است و زوجين مي‌توانند تا سقف يک ميليارد و ۲۰۰ميليون ريال از اين تسهيلات استفاده کنند.
سقف اين تسهيلات در مراکز استان و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت براي زوجين ۸۰۰ ميليون ريال و در ساير مناطق شهري ۶۰۰ ميليون ريال است. همچنين سقف ميزان تسهيلات جعاله در اين مناطق همچنان ۱۰۰ ميليون ريال است.
دوره بازپرداخت اين تسهيلات حداکثر ۱۲ سال و دوره بازپرداخت تسهيلات جعاله حداکثر سه سال است. اوراق گواهي حق تقدم مسکن بانک ملي ايران از تاريخ صدور به مدت دو سال اعتبار دارند و حداکثر يک ماه پس از پايان مهلت انقضاي اوراق، امکان دريافت تسهيلات مسکن از طريق شعب بانک ميسر است.

رزرو هتل