چشم انداز اقتصادي ترکيه در ماه آوريل


اردال ساجلام
حريت

با وجودي که هنوز زماني از ماه مارس نگذشته بازيگران بازار درباره سناريوي اقتصادي ماه آوريل صحبت مي‌کنند. اين عقيده کلي وجود دارد که ماه مارس و آوريل چشم انداز اقتصادي ترکيه را مشخص خواهد کرد. اما انتظارات درباره اقتصاد ترکيه متفاوت است. به نظرميرسد تجار از سناريوهاي خوشبينانه حمايت کنند. تجار کشور مدتهاست از «تجارت خوب است ولي پولي در بازار نيست» شکايت دارند. درعين حال انتظار دارند فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش داشته باشند و پول بيشتري را در بازار به همراه داشته باشد افرادي که اين خوشبيني را دارند معتقدند دولت قدمهاي درست دموکراتيک را براي حل مشکلات با غرب برخواهد داشت و انتظار بهبود شرايط اقتصادي وجود دارد. بخش ساخت و ساز نيز با انتظار مشابه همراه است. فروش در ماه فوريه بهبود داشته است اما بازيگران بازار انتظار فروش بهتري پس از ماه آوريل را دارند. اين امر درحالي رخ مي‌دهد که دولت خبرنگاران زنداني را اخيرا آزاد کرده و به آرامي‌درحال گسترش اين حرف است که اينکار با هدف بهبود چشم انداز اقتصادي صورت گرفته . امري که انتظارات مثبت را به همراه داشته است. شرکت‌هاي بزرگ ديدگاهي پيچيده دارند. آنها هنوز به دنبال پاسخ به اين پرسش هستند که برسر انتخابات چه خواهد آمد يا ارتش در عفرين سوريه يا منبيج چه خواهد کرد.اين ديدگاه همچنين تحت تاثير جريمه‌هاي اعمالي آمريکا عليه ترکيه به خاطر دور زدن تحريم‌هاي ايران قراردارد که با ادامه دادگاه رضا ضراب در ماه آوريل خود را نشان مي‌دهد.تنها انتظار مثبت اين ماه اجلاس گروه جي 20 است که رجب طيب اردوغان با مقامات ارشد اتحاديه اروپا ديدار مي‌کند و ميتواند بازارها را تقويت کند.
ترجمه: فاطمه مهتدي


بلیط اتوبوس