عدم نظارت همکاري‌هاي نفتي را کم‌اثر مي‌کند


گروه انرژي – مجتبي آزاديان: احمد صفري نماينده مردم کرمانشاه درمجلس شوراي اسلامي‌و عضو کميسيون انرژي در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» در خصوص امضاي 5 پروژه کلان نفتي در حوزه اکتشاف ميان وزارت نفت و دانشگاه‌ها و اينکه چرا چنين همکاري‌هايي معمولا نتايج درخشاني ندارد و چگونه ميشود اين وضعت را تغيير داد، اظهار داشت: متاسفانه هميشه همينطور است و چنين اقداماني به نتايج خوب و درخشان منجر نمي‌شود. آمار بيکاري روز به روز بيشتر مي‌شود و چين همکاري‌هايي نيز تاثيري در کاهش نرخ بيکاري ندارد.
وي افزود: البته در اين ميان مقصر اصلي ما نماينده‌هاي مجلس هستيم که نظارت مناسب و خوبي نداريم. از طرف درگير دولت نيز به عنوان بازوي اجرايي نظام نيز عملکرد مناسبي در اين خصوص ندارد.
صفري ادامه داد: دانشجويان به عنوان اصلي‌ترين عنصر که نيروي جواني و دانش را دارا هستند، معمولا در اين همکاري‌ها مغفول واقع مي‌شوند، در صورتي که با به ميدان آوردن آنها به راحتي ميشد در دانشجويان انگيزه ايجاد کرد و اين امر در کنار تخصص آنها قطعا به نتايج خوبي ختم مي‌شد.
عضو کميسيون انرژي در محلس شوراي اسلامي‌در پايان اظهار داشت: متاسفانه اينگونه اقدامات در مسير صحيح خود پيش نمي‌رود و معمولا بين روسا و کساني که نيازي به شغل ندارند، دست به دست مي‌گرد و از رانت بيشتر استفاده مي‌شود و به متخصص و کساني که تخصص و دانش دارند، چيزي نمي‌رسد.
 امضاي 5 پروژه کلان نفتي در حوزه اکتشافات ميان وزارت نفت و دانشگاه‌ها
لازم به ذکر است که با برگزاري مراسمي‌در وزارت نفت قرارداد پژوهشي در حوزه اکتشافات ميادين نفتي کشور با 5 دانشگاه منعقد شد.
قراردادهاي پژوهشي اکتشافات ميادين نفتي ميان وزارت نفت و 5 دانشگاه کشور با حضور مهندس زنگنه وزير نفت، دکتر منصور غلامي‌وزير علوم، تحقيقات و فناوري و دکتر برومند معاون پژوهش و فناوري وزير علوم و همچنين رؤساي دانشگاه‌هاي کشور به امضاء رسيد.
عناوين قراردادهاي پژوهشي در حوزه اکتشافات که امروز به امضاء رسيد، به اين شرح است:
دانشگاه شهيد بهشتي قرارداد «توسعه فناوري‌هاي نوين ژئوشيميايي اکتشافي با تاکيد بر مدل‌سازي هيدروکربوري حوضه رسوبي در ناحيه دزفول شمالي» به امضاء رسيد.
دانشگاه فردوسي مشهد قرارداد «توسعه فناوري‌ بهبود تصويرسازي زيرسطحي در اکتشافات منابع هيدروکربوري در حوضه رسوبي کوپه داغ» منعقد شد.
دانشگاه خوارزمي‌قراردادي با عنوان «توسعه فناوري‌هاي سنگ‌هاي کربناته شکاف‌دار در ناحيه دشت آبادان» را به امضا رساند.
دانشگاه صنعتي شاهرود قرارداد «کاربرد ژئومکانيک در اکتشاف منابع هيدروکربوري و فناوري‌هاي نوين حفاري و مهندسي نفت در چاه‌هاي اکتشافي» را منعقد کرد.
دانشگاه شهيد چمران اهواز قراردادي با عنوان «توسعه فناوري‌هاي نوين ژئوشيميايي اکتشافي با تاکيد بر ژئوشيمي‌سطحي و زيرسطحي در ناحيه دشت آبان» را منعقد کرد.
مبلغ هر کدام از اين قراردادها در فاز اول 300 هزار يورو در نظر گرفته شده است. اين قراردادها به مدت 10 سال منعقد شده است و دانشگاه‌ها بايد در اين مدت نتايج مطالعات خود را در حوزه اکتشاف ميادين نفتي به شرکت نفت اعلام کنند. اين قراردادها با حجم 1.5 ميليون يورو (3 ميليارد تومان) به امضا رسيده‌ است. همچنين زنگنه در مراسم امضاي 5 قرارداد پژوهشي با دانشگاه‌ها با تاکيد بر اينکه براي سومين بار قراردادهاي پژوهشي ميان وزارت نفت با دانشگاه‌ها منعقد مي‌شود، افزود: اولين قرارداد همکاري ما در حوزه ازدياد برداشت از ميادين نفت بوده که با همکاري خوب وزارت علوم و پيگيري مناسب دانشگاه‌ها اين قراردادها اجرايي شده است.


خرید بلیط