انتقاد همراه با مطالعه و ارايه راهکار


کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

شعار سال يکي از راهکارهايي است که مقام معظم رهبري در نظر گرفته‌اند تا بيانات ابتداي سال ايشان به عنوان ريل گذاري در طول سال مد نظر مسوولان قرار گيرد. رهبر انقلاب چند سالي است که از مباحث سياسي فاصله گرفته و بر مباحث اقتصادي تاکيد دارند به نوعي که اقتصاد مقاومتي را با توجه به تحريم‌ها وتهديدها پيشنهاد کردند و در ادامه توليد ملي و اشتغال را نيز بر آن افزودند. اما اکنون پس از گذشت يک سال چه اتفاقي افتاده است؟ البته ستاد اقتصاد مقاومتي تشکيل شده و جلسات آن به صورت مستمر برگزار مي‌شود اما تا چه اندازه درعمل موفق بوده‌ايم جاي بحث و بررسي دارد. جالب اينکه نماينده فارس در مجلس خبرگان، شعار سال را بهانه قرار داد و پرسيد که آيا در سال توليد و اشتغال توانستيم توليد را به سطحي برسانيم که اشتغال به معناي دقيق کلمه تحقق يابد؟ آيا جلوي قاچاق را گرفتيم؟ آيا واردات بي‌رويه و غيرضروري که ميلياردها دلار ارز مملکت را بليعيده،‌ کاهش داديم؟ صنعت پوشاک مي‌تواند براي ايجاد اشتغال مورد توجه قرار گيرد. کشورهايي که با بيکاري و افزايش جمعيت مواجهند به اين موضوع توجه جدي دارند. چرا بايد بيش از نيمي‌از نياز مردم به پوشاک، بعضاً به صورت قاچاق و غيرقانوني از خارج تأمين شود؟ البته اين سوالات جديد نيست و در تمام طول سال بارها و بارها از زبان بسياري از صاحب نظران اين انتقادها را شنيده‌ايم اما به راستي تا چه اندازه انتقاد موثر است؟ بارها از زبان بسياري از مسوولان اين سخن را شنيده‌ايم که انتقاد بسيار خوب است وهيچ کس با انتقاد مخالف نيست، اما همواره اين را هم شنيده‌ايم که انتقاد باتوجه به شرايط و امکانات مطرح شود و پيشنهاد را هم چاشني کار کنند. اينکه فقط بنشينيم و ببينيم و بگوييم که هنر نکرده ايم، اگر به عنوان صاحب نظر مطرح هستيم و احساس مسووليت مي‌کنيم، بهتر است به جاي آنکه بازتاب سخنان ديگران باشيم، مطالعه کنيم، شرايط را بسنجيم، کاستي‌ها را در نظر بگيريم و عملکردهاي مسوولان در مطالعه کنيم و در نهايت با ارايه سند ومدرک اثبات کنيم که کم کاري شده و براي حل معضل راهکار ارايه دهيم.


خرید بلیط