صبر ایوب!

هومن جعفری- حالا نمی‌دانیم چطور ولی آقای ربیعی رای آورد و ابقا شد! باورتان می‌شود؟ می‌توانیم حدس بزنیم ایشان چه کارهایی انجام می‌دهند که رای بیاورند اما عمرا اگر بتوانیم حدس بزنیم یا بفهمیم که ایشان چه کارهایی کرده که نمایندگان متقاعد شوند به ایشان رای بدهند! یعنی من جای آقای روحانی بودم وقتی می‌دیدم وزیرم این‌طوری میلیمتری رای آورده خودم می‌گذاشتمش کنار!
نمی‌دانیم این صبر ایوب تا کی ادامه خواهد داشت ولی واقعا دیگر صدای همه در آمده.
به هر حال رای آوردن آقای ربیعی را به آن نمایندگانی که به ایشان رای دادند تبریک گفته برایشان آرزوی نوروزی خوش و با برکت می‌نماییم!
خرید بلیط