مهر تأیید دوباره پای کارنامه آخوندی و ربیعیدولتی‌ها دیروز را با دست پر از بهارستان برگشتند. هیچ‌کدام از استیضاح‌های همزمان دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی نتوانست به‌جایی برسد و بدین ترتیب علی ربیعی و عباس آخوندی همچنان ساکن پاستور باقی ماندند. ماجرای استیضاح البته امروز هم ادامه خواهد داشت، تحلیلگران معتقدند  استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی. با توجه به‌نتیجه جلسات دیروز مجلس به‌نظر نمی‌رسد به‌جایی برسد. چه آنکه تعداد امضاهای استیضاح حجتی حتی به نصف امضای استیضاح‌های ربیعی و آخوندی هم نمی‌رسد. با این وضعیت بی‌سابقه‌ترین استیضاح‌های همزمان در مجلس احتمالاً کاملاً به نفع دولت تمام خواهد شد. آن هم در شرایطی که دیروز زمزمه‌ها برای انداختن حداقل یک وزیر در مجلس زیادتر شده بود. برخی از نمایندگان طیف مخالف دولت اینگونه استدلال می‌کردند که در هر شرایطی از سه وزیر استیضاح شده حداقل باید یک نفر برکنار شود تا‌ شأن مجلس حفظ گردد. جلسات دیروز در حالی برگزار شد که در زمان مشخص شدن بی‌نتیجه بودن استیضاح وزیر دوم، برخی از نمایندگان اصولگرا در مجلس حاشیه‌هایی را بر سر طرح سؤال از رئیس جمهور

منبع خبر:

بلیط اتوبوس