نجات اقتصاد با نوسازی اعتماد عمومیصاحب صادقی
وضعیت و نمایه کلی اقتصاد ایران، آنچه اکنون تجربه می‌کند و آنچه در آینده انتظارش را می‌کشیم موضوع گفت‌و‌گوی ما با مسعود نیلی است. دستیار اقتصادی رئیس جمهوری که نقش مؤثری در اتخاذ تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی ایفا می‌کند. وی معتقد است اعتراضات دی‌ماه تلنگری بود برای اینکه به حل مشکلات و ابرچالش‌های ریشه‌ای اقتصاد توجه کنیم. وی ریشه اقتصادی این اعتراضات را به چالش‌های وضعیت رفاهی چندین ساله بخش‌های مختلف جامعه و از جمله طبقه متوسط مرتبط دانسته و معتقد است همان گونه که چند بار تأکید کرده است، باید  گفت‌و‌گو‌های ملی بویژه از حوزه اقتصاد آغاز شود. با این حال نیلی معتقد است مهم‌ترین اولویت حال حاضر کشور احیای امید و سرمایه اجتماعی در کشور است. مسأله‌ای که تحت تأثیر افزایش انتظارات چند ده ساله و عدم تحقق این انتظارات در کنار برخی مشکلات، زمینه را برای ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کشور و آینده شرایط اقتصادی و سیاسی فراهم کرده است. به گفته او اگر این امید و سرمایه اجتماعی احیا نشود اصلاحاتی که در حوزه اقتصادی شروع شده است، ممکن است نتایج

منبع خبر:

خرید بلیط