لازم باشد تلگرام فيلتر مي‌شود

سيدابوالحسن فيروزآبادي، در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال رفع فيلتر توييتر اظهار كرد: ما دايم فضاي مجازي را بررسي مي‌كنيم. درباره توييتر هم بررسي‌ها در حال انجام است و احتمال اينكه در سال آينده اين اتفاق بيفتد، بايد بررسي شود. وي با تاكيد بر مضرات فضاي انحصاري تلگرام، در پاسخ به اينكه آيا احتمالي مبني بر لزوم فيلتر تلگرام وجود دارد، بيان كرد: اگر به اين نتيجه برسيم، اين كار را انجام مي‌دهيم و احتمال آن وجود دارد.
رييس مركز ملي فضاي مجازي ادامه داد: البته مردم بايد بررسي كنند كه كسب و كارها و خدمات آموزشي و جدي خود را بر بستر خارجي صورت ندهند، زيرا به هر حال بستر خارجي به دليل عدم تبعيت از قوانين جمهوري اسلامي هر لحظه امكان دارد كه به طور موقت يا دايم فيلتر شود. به همين دليل توصيه ما اين است كه مردم و خصوصا پايگاه‌هايي كه كاربر زيادي دارند، حتما در يك پيام‌رسان ايراني ارايه خدمت داشته باشند. كلا استفاده از وسايل پيام‌رسان ملي براي ما اولويت دارد.وي با بيان اينكه اينترنت اشيا يكي از الزامات آينده بوده و در حال ورود به كشور است، گفت: ما در مركز ملي فضاي مجازي از حدود 24 دستگاه دعوت و در اين رابطه اصول حاكمي را تدوين كرديم كه اين اصول چارچوبي خواهد شد، براي اينكه توسعه IoT به صورت منظم‌تر در كشور صورت بگيرد. ما IoT را براي كشور يك فرصت مي‌دانيم و معتقديم بسياري از مشكلات از جمله مواردي كه در شهرهاي بزرگ وجود دارد، مشكلات زيست محيطي، كشاورزي و مديريت آب و مديريت مصرف انرژي در كشور از طريق نظام‌هاي IoT صورت مي‌گيرد. ايسنا
بلیط اتوبوس