افزایش ریسک‌پذیری صنعت نفت با اعتماد به دانشگاه


گروه انرژي – مجتبي آزاديان: علي عسگر ظاهري نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس شوراي اسلامي‌و عضو کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با تجارت در خصوص امضاي 5 قرارداد پژوهشي ميان وزارت نفت و دانشگاه‌ها اظهار داشت: به طور کامل موافق اين قرارداد هستيم و اگر قرار است قراردادي بسته شود بهتر است که اولويت با دانشگاه‌ها و مراکز علمي‌و دانش بنيان باشد، چراکه با اين اقدام ميتوانيم سرعت پيشرفت و بهره وري را بالاتر ببريم و در اين زمينه هميشه بايد از راه‌هاي جدي استفاده کنيم که دانشگاه‌ها در اين زمينه در اولويت قرار دارد. وي افزود: اميد دادن به دانشجو و دانشگاه‌ها و جويندگان علم امري است که جامعه به آن احتياج دارد، از طرف ديگر صنعت با ايده‌ها و نظرات خوب کارشناسي ميشود و الزامات و استانداردهاي بهتري را خواهد داشت. البته به اين شرط که در داشنگاه‌ها و مراکز علمي‌از دانشجويان استفاده کنند تا موجب ايجاد انگيزه براي انها شود نه اينکه کار را به دست اساتيد و مسئولاني بدهند که نيازي به شغل ندارند. در اينصورت اين امر حتما موجب اشتغالزايي و شور و نشاط بيشتر بين مردم و دانشجويان نيز خواهد شد. بنابراين با اعتماد به دانشگاه‌ها، قدرت ريسک پذيري را افزايش خواهيم داد. ظاهري ادامه داد: يکي از اشکالات ما اين است که متاسفانه اعتماد به قشر جوان نمي‌کنيم، و ريسک پذيري را در خودمان و مردم تقويت نمي‌کنيم، در صورتي که اگر اين کار را کنيم، قطعا نتايج مثبتي درپي خواهد داشت و هرآنچه ميخواهيم به آن برسيم، در دل دانشگاه‌ها و دانشجويان خواهد بود. يکي از اشکالات ما اين است که اساتيد ما از قدرت ريسک پذيري بالايي برخوردار نيستند و حفظ فضاي موجود را در دستور کار خود قرار مي‌دهند و از توان‌هاي ديگر از جمله توان بالقوه دانشجويان استفاده نمي‌کنند. وي در پايان گفت:اين اقدام شروع بسيار خوبي است چراکه موجب مي‌شود هم اشکالات خود را متوجه شويم و هم نياز فني و علمي‌دشتگاه‌هاي اجرايي را برآورده خواهيم کرد بنابراين مديران بهتر است اطمينان و اعتماد کنند و در هر دو اين مسير يعني علم و اجرا بتوانيم به خروجي مناسبي برسيم. با برگزاري مراسمي‌در وزارت نفت قرارداد پژوهشي در حوزه اکتشافات ميادين نفتي کشور با 5 دانشگاه منعقد شد. قراردادهاي پژوهشي اکتشافات ميادين نفتي ميان وزارت نفت و 5 دانشگاه کشور با حضور زنگنه وزير نفت، منصور غلامي‌وزير علوم، تحقيقات و فناوري و برومند معاون پژوهش و فناوري وزير علوم و همچنين رؤساي دانشگاه‌هاي کشور به امضاء رسيد. عناوين قراردادهاي پژوهشي در حوزه اکتشافات که امروز به امضاء رسيد، به اين شرح است: دانشگاه شهيد بهشتي قرارداد «توسعه فناوري‌هاي نوين ژئوشيميايي اکتشافي با تاکيد بر مدل‌سازي هيدروکربوري حوضه رسوبي در ناحيه دزفول شمالي» به امضاء رسيد. دانشگاه فردوسي مشهد قرارداد «توسعه فناوري‌ بهبود تصويرسازي زيرسطحي در اکتشافات منابع هيدروکربوري در حوضه رسوبي کوپه داغ» منعقد شد. دانشگاه خوارزمي‌قراردادي با عنوان «توسعه فناوري‌هاي سنگ‌هاي کربناته شکاف‌دار در ناحيه دشت آبادان» را به امضا رساند. دانشگاه صنعتي شاهرود قرارداد «کاربرد ژئومکانيک در اکتشاف منابع هيدروکربوري و فناوري‌هاي نوين حفاري و مهندسي نفت در چاه‌هاي اکتشافي» را منعقد کرد. دانشگاه شهيد چمران اهواز قراردادي با عنوان «توسعه فناوري‌هاي نوين ژئوشيميايي اکتشافي با تاکيد بر ژئوشيمي‌سطحي و زيرسطحي در ناحيه دشت آبان» را منعقد کرد. مبلغ هر کدام از اين قراردادها در فاز اول 300 هزار يورو در نظر گرفته شده است. اين قراردادها به مدت 10 سال منعقد شده است و دانشگاه‌ها بايد در اين مدت نتايج مطالعات خود را در حوزه اکتشاف ميادين نفتي به شرکت نفت اعلام کنند. اين قراردادها با حجم 1.5 ميليون يورو (3 ميليارد تومان) به امضا رسيده‌ است.
بيطرف: 5 دانشگاه بزرگ کشور به مدت 10 سال با وزارت نفت همکاري مي‌کنند
مهندس بيطرف در مراسم امضاي 5 قرارداد پژوهشي در حوزه اکتشافات در وزارت نفت با بيان اينکه اکتشاف نفت منابع هيدروکربوري به عنوان اولين زنجيره ارزش در صنعت نفت نيازمند استفاده از فناوري‌هاي نو در جهت کاهش ريسک و هزينه اکتشاف است، افزود: با توجه به اينکه اهداف اکتشافي روز به روز سخت‌تر،‌ پيچيده‌تر،‌ عميق‌تر و حجم آن‌ها نسبت به اکتشافات قبلي به طور قابل ملاحظه‌اي با کاهش روبرو است،‌ از اين رو درک بهتر مطالعات زمين‌شناسي، ژئوفيزيکي،‌ ژئوشيميايي،‌ خصوصيات مخزني، ريسک‌هاي حفاري در جهت نيل به اهداف اکتشافي امري گريزناپذير است.
وي اضافه کرد: تمامي‌اين‌ها مستلزم دستيابي و استفاده از فناوري‌هاي روز دنياست.
زنگنه: سابقه همکاري ما با دانشگاه‌ها 20 ساله است
همچنين زنگنه در مراسم امضاي 5 قرارداد پژوهشي با دانشگاه‌ها با تاکيد بر اينکه براي سومين بار قراردادهاي پژوهشي ميان وزارت نفت با دانشگاه‌ها منعقد مي‌شود، افزود: اولين قرارداد همکاري ما در حوزه ازدياد برداشت از ميادين نفت بوده که با همکاري خوب وزارت علوم و پيگيري مناسب دانشگاه‌ها اين قراردادها اجرايي شده است. وي ايجاد انستيتوهاي نفت در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را از ديگر دستاوردهاي اين قرارداد نام برد و ادامه داد: انجام پروژه‌هاي مربوط به ازدياد برداشت نياز به يک کار تيمي‌دارد؛ از اين رو طيف وسيعي از رشته‌هاي علوم پايه و مهندسي با يکديگر در زمينه يک مخزن مطالعه مي‌کنند و بعد از آن وارد کارهاي پژوهشي مي‌شوند تا نفت بيشتري از مخازن برداشت شود. وزير نفت قرارداد دوم را در حوزه پايين دستي نفت دانست و ادامه داد: در اين قراردادها تمرکز بر توليد و خلق فرآيندها و بهبود فرآيندهايي چون توليد متانول، اوره، آمونياک، شيرين‌سازي گاز و بخشي از تصفيه نفت بوده است که با همکاري دانشگاه‌ها اجرايي شده است. وي اضافه کرد: سابقه همکاري وزارت نفت با دانشگاه‌ها در بخش بالادستي 20 ساله است،‌ از اين رو استادان جوان به تازگي در اين حوزه مشغول به فعاليت شده‌اند؛ ولي در بخش مهندسي شيمي‌و پايين‌دستي سابقه 70 ساله همکاري با دانشگاه‌ها را داريم. زنگنه، سومين گام همکاري وزارت نفت با دانشگاه‌ها را امضاي قرارداد پژوهشي با 5 دانشگاه در بخش اکتشافات ذکر کرد و يادآور شد: امروز در اين مراسم با 5 دانشگاه معتبر وارد همکاري‌هاي علمي‌شديم که از اين طريق 5 دانشگاه ديگر به مجموع دانشگاه‌هاي همکار علمي‌وزارت نفت اضافه شده است و اميدواريم با علاقه‌مندي که در دانشگاه‌ها وجود دارد، اين پروژه‌ها به سرعت اجرايي شوند. وزير نفت بهترين سرمايه‌گذاري کشور را در حوزه پژوهش و تحقيقات دانست و تاکيد کرد: من موافق نيستم پول به پژوهشگاه‌هاي دولتي تابع وزارتخانه‌ها داده شود که دستاوردهاي خاصي نداشته باشند. اين طور نيست که پول بيشتر خروجي بيشتري را داشته باشد. وي اضافه کرد: وقتي خروجي پروژه‌ها افزايش مي‌يابد که متقاضي پروژه‌ها نيز وجود داشته باشد تا بتواند از يافته‌هاي علمي‌در بخش‌هاي مختلف استفاده کند. زنگنه در عين حال با اشاره به وضعيت توسعه فناوري در بخش‌هاي اکتشافات نفت، توضيح داد: بخش اکتشافات به دليل کمبود منابع مالي و معضلات صنعت نفت نتوانسته است بسياري از برنامه‌هاي خود را عملياتي کند. وزير نفت با اشاره به امضاي 5 قرارداد جديد تحقيقاتي در حوزه اکتشافات، اين روش را يک الگوي مناسب براي ارتباط صنعت و دانشگاه توصيف کرد و گفت: با امضاي اين قراردادها اميدواريم چالش‌هاي موجود در اين بخش رفع شود.
اموال کشفي از اختلاسگر 100 ميليارد توماني بيش از مبلغ اختلاس است
زنگنه درباره فرد اختلاسگر اظهار داشت: اين فرد در ترکيه پنهان شده است. وي افزود: مطالبي که درباره فرار وي به کانادا مطرح مي‌شود به نظر شايعه‌اي است که خودش منتشر مي‌کند تا در ترکيه به دنبالش نباشند. زنگنه درباره امضاي قراردادهاي جديد نفتي نيز گفت: هر وقت قرارداد جديدي امضا کرديم، اعلام مي‌شود. وي با اشاره به فرا رسيدن 29 اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت اظهار داشت: ملي شدن صنعت نفت به معناي حاکم شدن ملت ايران بر همه امور صنعت نفت است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌تحقق يافت. وي افزود: ملي شدن صنعت نفت در زمان خودش بيشتر از آنکه يک حرکت صنعتي باشد، يک حرکت سياسي براي مسلط شدن ملت بر مقدرات اين صنعت در کشور بود.

بلیط اتوبوس