محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی

گروه اقتصادی / تنها یک هفته به‌پایان سال باقی مانده است اما سه وزیر دولت، در حال استیضاح هستند. این در حالی است که همین افراد 6 ماه پیش از مجلس برای حضور مجدد در دولت دوازدهم از مجلس رأی اعتماد گرفته بودند و با توجه به این مسأله، در حالی که استیضاح حق مجلس است، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این اقدام بیشتر از هر چیز، سیاسی است. «ایران» به‌همین بهانه نگاه کوتاهی به عملکرد دو وزیر در حوزه اقتصاد داشته است.
نگاهی به عملکرد محمود حجتی
کشاورزی یکی از بخش‌هایی بوده است که طی سال‌های اخیر، بیشترین نفع را به اقتصاد کشور رسانده است. در رشد اقتصادی 12 درصدی سال 95، پس از نفت، کشاورزی با حدود 5 درصد رشد، بیشترین تأثیر را در رسیدن به رشد اقتصادی داشت و بازگشت امنیت غذایی پس از تراز تجاری غذایی منفی 9.2 میلیون دلاری در سال 91، عملکرد مثبت دولت را می‌رساند.
عملکرد محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به نحوی است که کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران درباره آن می‌گوید: «نگاهی به مواضع منتقدان گویای این مطلب است که استیضاح‌کنندگان در

منبع خبر:

خرید بلیط