علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

علی ربیعی پنجمین سال است که به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئولیت بزرگترین وزارتخانه اجتماعی دولت را برعهده دارد درآغاز دور دوم دولت روحانی مجلس با بررسی عملکرد او در دوره چهار ساله قبل و تأیید برنامه هایش به او رأی اعتماد داد. به این معنا که عملکرد ربیعی در صدر وزارت رفاه، برای نمایندگان قابل قبول بود. پس چگونه است که در کمتر از یک سال، عملکرد ربیعی در وزارت کار منفی شده تا جایی که نمایندگان درخواست استیضاح او را مطرح می‌کنند؟ استیضاحی که تاکنون حرف و حدیث‌های فراوانی در پی داشته است و از آن به عنوان چالش برانگیز‌ترین استیضاح‌های ایران در رسانه های مکتوب و مجازی یاد می‌شود.به اعتقاد برخی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگی کشور با توجه به گستردگی جامعه هدف و حجم فعالیت های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به لحاظ شرایط زمانی پایان سال، تغییر در مدیریت ارشد و فرماندهی هر وزارتخانه در این شرایط، ممکن است هزینه‌های سنگین و جبران ناپذیری را به آن مجموعه و سازمان‌های تابعه وارد کند و خیلی از ذینفعان تحت پوشش وزارت تعاون کار و رفاه اجتما

منبع خبر:

بلیط اتوبوس