بابک خطی=طبیب و فعال اجتماعی

هشتم مارس سال١٨۵٧،وقتی زنان کارخانه‌های نساجی آمریکا در اعتراض به شرایط غیرانسانی محیط‌کار، عدم‌دریافت دستمزد عادلانه و نداشتن حق رای به خیابان‌ها ریختند و با برخورد آهنین پلیس مواجه شدند شاید فکر نمی‌کردند که بنیانگذاران روزی در تاریخ برای زنان و حقوق آنان هستند.
این اتفاق آمیخته به افسانه پایه گذار روز جهانی زن شد که به صورت نمادی برای تمرکز بیشتر بر حقوق و دستاورد‌های زنان - البته در تمام طول سال- درآمده است.
با وجود گذشت این همه سال و توسعه غیرقابل انکار فرهنگی و مدنی جوامع، هنوز چالش اصلی یعنی داشتن حقوق برابر همچنان خصوصا در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه برقرار است.
بررسی مشکلات:

چالش مردانه
١- نبود عزم واقعی در پیگیری و استیفای حقوق زنان که هم در سطح حکومتی وجود دارد و تنها در گذرگاه‌هایی مثل انتخابات به طور ظاهری به آن توجه و ورود می‌شود، اما عملا به سبب ملاحظات از ورود زنان شایسته به مقامات عالی جلوگیری می‌کند یا اصولا اعتقادی به آن ندارد.
در سطح جامعه نیز وجود کلیشه‌های جنسیتی در خانواده و اجتماع مبنی بر توانایی و شایستگی بیشتر مرد، باعث شده است عده کثیری از آنان نسبت به مسئله برابری حقوق موضع دفاعی یا مخالف داشته باشند.

چالش زنانه
اولین مسئله این است که گروهی از زنان جامعه نیز برای مردان صرفا به دلیل جنسیت،توانایی و شایستگی بیشتری قائل هستند و باعث می‌شوند این تفکر مخرب در محیط خانواده به فرزندان منتقل شود و در محیط کار نیز باعث توسعه رویکرد اطاعت پذیری و انقیاد می‌گردد که هم کار را برای بقیه زنان مستقل سخت و هم امر را بر برخی مردان مشتبه می‌کند.
مسئله دیگر این است که گروهی از زنان در این مسئله به برابری واقعی معتقد نیستند یا نگاه سلیقه‌ای به آن دارند و صرفا اختیاراتی را بدون داشتن مسئولیت، طلب می‌کنند.مثلا حق برابر طلاق و حضانت را به درستی می‌خواهند اما از شیربها، مهریه و نفقه هم نمی‌گذرند و یک طرفه به قاضی می‌روند.

نهادینه شده‌های نادرست فرهنگی :
-کلیشه عدم شایسته سالاری و محدود کردن ورود زنان از نقطه‌ای به مدارج عالی مدیریتی
-کلیشه مردانه و زنانه کردن کارها با دیدگاه افراطی به جای داشتن حق انتخاب توسط هر فرد فرای جنسیت در انتخاب کار و مسئولیت خود با توجه به استعداد و علایق فردی
-کلیشه اعتماد به نفس کاذب گروهی از مردان به صرف مرد بودن و وجود کروموزوم y و نه دارا‌بودن شایستگی عملی در انجام امور
-کلیشه تفسیر از فمینیسم به برتری جویی جنسی و تعبیر ضد مرد بودن از آن
-کلیشه زن شبه مدرن پول توجیبی بگیر یعنی زنی که مسئولیت و وظیفه‌ای در قبال تامین زندگی ندارد و همه مسئولیت‌های تامین زندگی را وظیفه مرد می‌داند.

برون رفت:
اول: روبه‌رو کردن دولت و سیستم مدیریتی با وظیفه‌ها‌یش در مورد ایجاد تساوی حقوق که باید توسط سازمان‌های مردم نهاد و البته همه مردم انجام شود خصوصا در زمان‌هایی که به رای و حضور مردم و خصوصا زنان نیاز است.
دوم :شاید مهم‌ترین راه حل سرمایه گذاری و فرهنگ سازی توسط نسل جدید برای حال و آینده - خصوصا کودکان - است تا با کمترین پیش‌فرض‌های جنسیتی آموخته شده تربیت شوند.نقش فعال دولت و مدیریت‌ها، خانواده و آموزش و پرورش در پیشبرد این مسئله حیاتی است.
سوم :توجه به پویایی فکری و نیاز به مطالعات جدید در مسئله برابری حقوق زن و مرد و اجازه ورود به افکار علمی و افراد تازه نفس برای ورود به عرصه فمینیسم و پرهیز از توسعه فرهنگ یا مرید و مرادپروری در این وادی توسط افراد با سابقه و محترم این تفکر تا آمیزه‌ای از تجربه و دانایی امور را به پیش ببرد.
چهارم :حضور مردان دوش به دوش زنان و همه جانبه بودن آن و محدود نکردن خواست و هدف برابری جنسیتی به زنان جامعه
امید به برابری حقوق برابر وقتی میسر است که عزمی واقعی در ملت و دولت برای آن وجود داشته باشد وگرنه از گرامیداشت‌ها و سخنرانی‌های تاریخ مصرف دار مقطعی و بدون پشتیبانی عملی طرفی برای برابری جنسیتی بسته نخواهد شد.
خرید بلیط