ابراهیم نکو کارشناس اقتصادی

رئیس‌جمهور چند روز پیش و در جلسه مجمع بانک مرکزی با انتقاد از تعدد شعب بانک‌ها گفته بود: «چرا یک بانک باید تعداد زیادی شعبه در یک منطقه داشته باشد. این در حالی است که نباید با خرید ساختمان، پول مردم حبس شود.» واقعیت این است که در دنیای امروز افزایش تعداد شعب بانک‌ها موضوعی منسوخ شده است و با توجه به پیشرفت بانکداری الکترونیک بانک‌های دنیا بسیاری از شعب خود را کاهش داده‌اند. متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های کافی در بانکداری الکترونیک و عدم آشنایی مردم با این خدمات از یک سو و نیز منافع بانک‌ها از سوی دیگر شاهد افزایش چشمگیر شعب بانک‌ها هستیم. البته این موضوع برای خود بانک‌ها هم هزینه‌های گزافی به دنبال دارد. ضمن اینکه با ادامه این روند، انتظارات مردم هم بالا می‌رود که در هر محله و شهرکی شعب بانکی ایجاد شوند.
حتی در مراجعات مردم به نمایندگان مجلس هم شاهد هستیم که معمولا مردم فکر می‌کنند که افزایش شعب بانک‌ها در یک شهر یک امتیاز محسوب خواهد شد و این مطالبه را از نمایندگان مطرح می‌کنند. باید بپذیریم که با پیشرفت بانکداری الکترونیک مراجعات مردم به بانک‌ها کاهش یافته و بنابراین لازم است که دولت و بانک مرکزی برای کاهش تعداد شعب بانک‌ها چاره‌اندیشی کرده و نمایندگان مجلس نیز در این خصوص، طرح‌هایی را آماده کنند تا از این طریق از خسارت سنگینی که تعداد شعب بانکی برای دولت و بانک‌ها دارد جلوگیری شود. به طور کلی بانک‌ها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می‌شوند، بانک‌های دولتی باید از رفتارهای کاسب‌کارانه منع بشوند. حضور بانک‌ها در مسائل غیرمرتبط باعث شده که بدبینی نسبت به آنها شکل بگیرد. شاهد هستیم که بانک‌ها با ورود به ساختمان‌سازی، برج‌سازی و مسائل دیگر نه تنها اعتبار خودشان را زیرسوال می‌برند بلکه از وظایف اصلی خودشان نیز دور می‌شوند. دولت باید به صورت اساسی جلوی افزایش شعب بانک‌ها را بگیرد تا هزینه‌ها و پرسنل اداری بانک‌ها کاهش یابد. اکنون با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات بانک‌ها باید اکثر خدمات خود را از طریق فضای مجازی ارائه نمایند.
خرید بلیط