رشد قابل توجه بیکار شدن شاغلان در 3 سال اخیر

در حالی که طی سه سال گذشته (1393-1395)، سالانه به طور متوسط حدود 413 هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شده، همزمان سالانه 242 هزار نفر هم بر تعداد بیکاران افزوده شده است، اما آن چه جالب است این که طی همین سه سال، تعداد بیکاران قبلا شاغل، به شدت رشد کرده است. بر اساس آمار جدول 28 نیروی کار در سال 93، حدود 63 هزار نفر شغل خود را از دست دادند اما این رقم در سال 95 به 302 هزار نفر رسیده است.جدول زیر به خوبی نشان می دهد که تعداد افرادی که شغل خود را در سال 93 از دست دادند با 116 درصد، در سال 94، 196 درصد و در سال 95، 62 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده اند.  از سوی دیگر ملاحظه آمار تعداد شغل های از دست رفته در بخش های مختلف نشان می دهد که کارگران ساده و همچنین متخصصان صنعتی، بیشتر از دیگر گروه ها اخراج و تعدیل شده اند.اما طی این سال ها، بیشترین شغل ایجادشده، در بخش خدمات بوده است. نگاهی به آمار تعداد افراد شاغل در بخش های سه گانه نشان می دهد که تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی در حدود چهار میلیون نفر و در بخش صنعت در حدود 7 میلیون و 200 هزار نفر ثابت بوده و فقط شاغلان در بخش خدمات رشد کرده اند.خلاصه آن که طی سه سال گذشته، نه تنها، اشتغال زایی سالانه 413 هزار نفری، پاسخ گوی تقاضای شغل نبوده بلکه بر تعداد بیکاران هم افزوده شده است و همچنین تعداد افرادی که شغل خود را از دست داده اند نیز رشد شدیدی تجربه کرده است. علاوه بر آن اشتغال ناقص (تعداد افرادی که کمتر از 40 ساعت در هفته کار می کنند) نیز از 37 درصد در سال 1390 به 43 درصد تعداد شاغلان افزایش یافته است.   لزوم توجه به بیکاران قبلا شاغل در این باره، ازوجی مشاور وزیر کار و استاد دانشگاه، در گفت وگو با مهر، با بیان این که افزایش تدریجی و نسبی سهم بیکاران قبلا شاغل در اقتصاد نسبت به جمعیت بیکار بدون سابقه شغلی نکته قابل توجهی است، تصریح کرد: در سال 95 حدود 20 درصد از بیکاران قبلا شاغل (361 هزار نفر) به دلیل تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو کار خود را از دست داده اند. وی با توجه به هزینه ایجاد یک فرصت شغلی جدید تاکید کرد: در سیاست ها، توجه به حفظ شغل موجود بسیار مهم تر است. 
بلیط اتوبوس