رهبر جهان اسلام در منزل بسيجي شهيد

حضور فرمانده کل قواي نظامي در خانه يک سرباز جان‌باخته در هيچ‌يک از نظام‌هاي سياسي جهان مرسوم نيست و روابط فرمانده با سرباز در چارچوبي پادگاني تعريف شده است. در ايران اسلامي اما فرمانده کل قوا، رهبر ديني و ولي فقيه است، با اين حال چنين ارتقايي در جايگاه و سمت فرمانده کل قوا، نه تنها سبب دوري بيشتر بدنه نيروهاي نظامي و بسيجي از رهبري نشده است بلکه رهبر و فرمانده کل قوا به خانه سرباز مي‌رود و لباس خادمي سيد‌الشهداي بسيجي شهيد را مي‌بوسد. در سويي ديگر فرمانده کل سپاه به عيادت بسيجي جانباز در بيمارستان مي‌رود و دست او را مي‌بوسد.
اين رابطه فقط در فرهنگ اسلامي شکل مي‌گيرد، فرهنگي غني و متعالي که متأسفانه غول رسانه‌اي و فرهنگي امپرياليزم، تصويري وارونه و غيرواقعي از آن به مغز تهي مخاطبان خود تزريق مي‌کند.
روي ديگر اين نزديکي فرمانده کل قوا با سربازان و بسيجيان، آنجا خود را نشان مي‌دهد که در گزارشي که پنتاگون از مانع اصلي حمله امريکا به ايران تهيه کرده آمده است که با فرض حمله به ايران، نيروهاي امريکايي دست‌کم با 5 ميليون شهادت‌طلب بسيجي آماده به رزم روبه‌رو هستند که آماده‌اند تا پيش از رسيدن نيروهاي متخاصم به مقر رهبري جان خود را فداي او کنند.
ديروز حضرت آيت الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در منزل يکي از اين بسيجيان جان‌فدا، شهيد محمدحسين حداديان رفت و ديداري گرم و صميمي با خانواده آن شهيد داشت. به روايت پدر محمدحسين 25 نفر از دوستان شهيد که پيش از ورود رهبري به‌طور سرزده به منزل شهيد رفته بودند و در اتاق ديگري جمع شده بودند، فرصت يافتند با رهبر انقلاب ديدار کنند.
خرید بلیط